CCOO i UGT de l’Anoia, partidaris de facilitar inversions que signifiquin creació d’ocupació de qualitat i amb drets a la comarca

Per un desenvolupament inclusiu i sostenible

Els sindicats majoritaris a la comarca de l’Anoia, CCOO i UGT, han manifestat, en el marc del debat social sobre el model de desenvolupament econòmic i sobre el procés participatiu del Pla director urbanístic d’activitat econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO), la seva predisposició a implicar-se activament, assumint les seves responsabilitats d’agents socials més representatius i majoritaris, a contribuir a construir un desenvolupament inclusiu i sostenible de futur a la comarca de l’Anoia.

Apunten la necessitat de construir un veritable espai de concertació social que harmonitzi i coordini les diferents iniciatives existents, amb administracions, agents socials i econòmics per construir bases sòlides d’un model econòmic orientat a la sostenibilitat, la digitalització i l’economia circular en què la indústria tingui un paper central. La indústria ha d’esdevenir palanca de canvi per encarar un nou creixement amb treball de qualitat amb sectors de valor afegit amb recorregut que esdevinguin innovadors i competitius. També apunten a la necessitat que es planifiqui una estratègia integral de modernització, governança compartida i eficiència energètica dels polígons d’activitat econòmica de la comarca.

Els sindicats davant el debat recurrent sobre la idoneïtat d’eventuals projectes d’inversió a la comarca no renuncien a donar suport a aquestes iniciatives que podrien requerir àmplies zones i hectàrees de sòl industrial, però demanen planificació, coordinació, informació i transparència a les administracions com a millor antídot per sortir d’aquesta nebulosa que s’ha instal·lat al debat fa massa temps i que alimenta polèmiques de poc recorregut.

Adverteixen que s’han d’evitar per tots els mitjans frustracions experimentades en etapes anteriors i destaquen que per evitar-ho és cabdal planificar estratègies, acordar i cercar consensos compatibilitzant els diferents usos del sòl a la comarca i diversificar la seva activitat econòmica, apostant per la cooperació i la dimensió del teixit empresarial. Aquest és el gran valor de la concertació territorial, a partir del coneixement del territori, de les seves capacitats i necessitats.

En l’àmbit productiu plantegen una major agrupació i simbiosi industrial de microempreses i recuperar produccions de valor afegit aprofitant els coneixements productius i artesanals existents a la Conca d’Òdena. Afegeixen que la seva aposta inequívoca és el factor treball, pels efectes positius en termes econòmics i socials especialment per pal·liar l’atur juvenil, femení i el de llarga durada.

CCOO i UGT conclouen que no contribuiran a alimentar una errònia dicotomia o fer incompatible la creació de llocs de treball i la protecció del medi natural de la comarca. Segons els sindicats, ambdós elements formen part de la nostra idea de desenvolupament social i econòmic de futur del territori.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 15 de juliol de 2020