CCOO detecta un augment de la sinistralitat laboral a pesar de les mesures de l’estat d’alarma pel coronavirus

Preocupa que els accidents de treball mortals hagin pujat un 16,13 % respecte del primer semestre de l’any passat

Segons les dades facilitades per l’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, en el primer semestre del 2020 els accidents de treball mortals produïts durant la jornada laboral han augmentat un 16,13 %, respecte del mateix període de l’any anterior.

Per altra banda, les morts en accidents in itinere es mantenen en les mateixes xifres, en lloc de disminuir, tal com s’esperaria considerant l’alt percentatge de persones (almenys el 30 %) que han teletreballat.

Les xifres mostren una reducció del 29,67 % en el conjunt d’accidents amb baixa i també en els diferents sectors d’activitat, tant en termes absoluts com en índexs d’incidència, evolució que s’ajusta a la paralització de les activitats econòmiques a Catalunya arran de la pandèmia de la COVID-19.

Això no obstant, aquesta manca d’activitat productiva no s’ha reflectit en els accidents de treball mortals que, per la gravetat de les seves conseqüències, són els més difícils d’ocultar per part de les empreses i de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

Així, durant els primers sis mesos del 2020 s’han produït cinquanta accidents mortals durant la jornada de treball, cinc més que al mateix període del 2019, i quatre d’ells ocorreguts durant el mesos compresos en l’estat d’alarma (de març a juny), es manté  la xifra de catorze accidents mortals in itinere que coincideix amb la del 2019.

Destaca que aquest augment de la sinistralitat mortal durant la jornada s’ha produït especialment en el sector de la indústria, amb un 175 % més, i en serveis, on l’augment ha estat del 7,69 %.

Si analitzem les dades interanuals (juliol 2019-juny 2020) dels índex d’incidència que ens ofereix l’observatori per als accidents mortals durant la jornada, veiem una pujada del 0,10 % en el conjunt dels sectors, de l’1,61 % en la indústria i del 0,18% en serveis.

Per contextualitzar aquestes xifres cal tenir en compte el baix impacte real que està tenint la regulació realitzada pel Govern espanyol que considera com a accident de treball les baixes per COVID-19 del personal de centres sanitaris i sociosanitaris, ja que les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social s’obstinen a no fer aquest reconeixement al qual tenen dret les persones treballadores afectades.

Per a CCOO de Catalunya, aquest augment de la mortalitat produïda per la sinistralitat laboral mostra la precarietat de les condicions de treball i del nostre model preventiu a les empreses i a les administracions, una realitat inacceptable en la qual no es garanteix degudament la protecció de la salut com a dret fonamental de les persones treballadores.

El fet que no es frenin les morts produïdes a la feina en un moment de paralització general de l’activitat productiva parla per si mateix.

Exigim, a les administracions, les inversions i recursos necessaris per desenvolupar millors polítiques preventives, i els canvis legals que ja vam assenyalar en el balanç que vam realitzar amb motiu del 28 d’abril, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball (https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/informe_sinistralitat_laboral_2019.pdf), i que resulten fonamentals per contrarestar aquest model tan poc garantista amb un dels drets fonamentals constitucionals i per establir mecanismes d’equilibri per a la participació real de les persones treballadores en les decisions que afecten la seva salut.

Els governs no poden retardar més l’adopció de polítiques actives en prevenció de riscos laborals i han de situar la seguretat i la salut de les persones treballadores entre les seves prioritats i en el centre de la reconstrucció del país.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 31 de juliol de 2020