CCOO demana una regulació clara del teletreball a la Funció Pública davant els rebrots de coronavirus

El Govern arriba tard a Barcelona i l’àrea metropolitana i les comarques de Lleida i Girona

Finalment, el Govern ha habilitat els cinc dies de teletreball que CCOO havia sol·licitat com a modalitat preferent de treball per a tots els empleats i empleades públiques per a la contenció de rebrots epidèmics de la COVID-19. Per al personal que tingui la seva residència o presti serveis als centres de treball de la zona afectada (parlem de rebrots a Barcelona i l’àrea metropolitana i les comarques de Lleida i Girona), el teletreball és el règim de prestació de serveis preferent i només es prestaran serveis presencials quan no sigui possible fer-ho a distància.

D’aquesta manera el Govern esmena la decisió de la Funció Pública d’aprovar de manera unilateral les noves mesures organitzatives sense que el teletreball tingués la consideració de preferent segons el que havia sol·licitat CCOO.

És una percepció majoritàriament compartida que el Govern va arribar tard a Lleida i que ara ha arribat tard a l’àrea metropolitana de Barcelona, una zona amb una alta mobilitat (en part, generada pel personal de la Generalitat) que és determinant per tallar els nous brots de COVID-19 que s’escampen per la ciutat de Barcelona i tota la rodalia. Un exemple seria el Districte Administratiu, complex a la Zona Franca de Barcelona amb una ocupació de 2.600 persones que provenen de tot el territori.

Pel que fa a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball a la Generalitat, aquesta continua sense regulació clara. L’Acord de teletreball que va ser subscrit a la Mesa General i encara no ha estat ratificat pel Govern per mitjà del decret corresponent (recordem que va ser un acord de mínims, pendent de desenvolupar). Sense aquesta ratificació ens deixa sense la concreció necessària per a aspectes relacionats amb la salut laboral, equips informàtics, xarxes VPN (Virtual Private Network), privacitat i protecció de dades, formació i informació TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació) i responsabilitats derivades.

CCOO constatem que el personal públic s’ha adaptat al teletreball en un temps rècord, i ha admès aquesta necessitat per la urgència sorgida a causa de les mesures per  contenir la propagació de la COVID-19, però des del primer moment vam deixar clar a l’Administració que aquest element era temporal i excepcional, i vam introduir a l’acord la creació d’una comissió de seguiment per a la seva concreció, que no s’ha posat en marxa després d’haver-ho sol•licitat repetidament.

És per això que CCOO demanem una regulació negociada immediata del teletreball del personal de la Generalitat, que concreti -entre altres aspectes de risc psicosocials en el teletreball relacionats amb la persona que teletreballa- la gestió del temps, registre de jornada, dret a la desconnexió, organització del treball, manera de reportar resultats, càrrega de feina, assessorament telefònic o telemàtic i control de l’estrès.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 21 de juliol de 2020