CCOO defensa que és prioritari garantir la seguretat i la salut de plantilla i clientela davant l’obertura dels establiments hotelers

L’estat d’alarma per coronavirus finalitza el 21 de juny

CCOO i UGT s’han adreçat a les patronals d’hostaleria perquè garanteixin la seguretat i la salut de plantilles i clientela en l’actual escenari d’emergència sanitària per coronavirus. Certificar que en l’establiment s’han implantat les mesures de prevenció adequades és el camí per assegurar que no hi ha riscos per a la salut.

El 21 de juny s’acaba l’estat d’alarma, però això no vol dir que la situació d’emergència sanitària hagi finalitzat. De fet, la situació es pot tornar potencialment més perillosa quan s’obrin les nostres fronteres. En aquest context és imprescindible garantir la seguretat i la salut de les plantilles i la clientela dels establiments hotelers.

Tal com estableix la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL), l’empresa té l’obligació d’avaluar el risc i establir mesures de prevenció adients per protegir la salut del personal. Per tant, cal establir plans de contingència abans que s’iniciï l’activitat, activant els òrgans paritaris de prevenció. També serà necessària l’avaluació dels serveis de prevenció aliens per poder establir aquests plans de contingència.

Un instrument que pot ajudar per garantir el compliment de la LPRL són les “Guías para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístico” (https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, coordinades per l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE), juntament amb la Secretaria d’Estat de Turisme, en coordinació amb el Ministeri de Sanitat, que s’han elaborat amb àmplia participació i consens d’administracions autonòmiques i locals, associacions sectorials, patronals i els sindicats CCOO i UGT. Així mateix, han estat consensuades amb l’Associació Espanyola de Serveis de Prevenció Laboral (AESPLA). A més, a aquestes guies se’ls ha donat rang d’“Especificacions UNE”.

CCOO i UGT entenem que la certificació promoguda per aquestes guies hauria de servir per garantir la seguretat i salut del turisme a Espanya i, per tant, col·laborar a restablir la reputació de la nostra destinació; però també criden l’atenció que, per obtenir aquesta certificació, les persones treballadores a través dels seus representants sindicals han de formar part dels comitès de contingència, i s’han de tornar a fer les avaluacions de riscos a la llum de les mesures davant la COVID-19. Per tant, no n’hi ha prou amb la declaració responsable que han posat en marxa algunes administracions territorials. El “COVID-free” no és una mera etiqueta de “posar i treure” posada als aparadors d’hotels o restaurants.

Finalment, per garantir els drets d’informació, consulta i participació de la plantilla que estableix l’esmentada LPRL, la representació legal dels treballadors (RLT) s’ha d’anar incorporant a la feina en la mateixa proporció que ho facin les plantilles, començant pels delegats i delegades de prevenció. Així mateix, més enllà del que prevegi la pròrroga dels ERTO, han de convocar l’RLT per abordar les “desescalades” i desafectacions, per garantir que aquestes es produeixen amb normalitat i equitat.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 15 de juny de 2020