CCOO de Catalunya actualitza les guies sindicals per a l’elaboració de protocols per a la detecció de contagis i per a la protecció de la salut de les persones treballadores especialment vulnerables davant la COVID-19

Exigim que els canvis realitzats pel Ministeri de Sanitat i de la Generalitat de Catalunya respecte de la protecció i la gestió de la baixa mèdica no deixin les persones treballadores més vulnerables exposades al risc de contagi

Des de CCOO denunciem que els últims criteris establerts pel Ministeri de Sanitat permeten diferents escenaris en els quals una persona treballadora especialment sensible davant la COVID-19 hauria de continuar treballant, en funció de la valoració del risc que hauria de realitzar l’àrea mèdica (vigilància de la salut) del servei de prevenció de l’empresa.

Aquesta vigilància de la salut majoritàriament està en mans dels serveis de prevenció aliens, que han estat pràcticament desapareguts en aquesta crisi i han evitat complir els procediments de Sanitat, en relació a les avaluacions específiques de l’exposició al risc al coronavirus SARS-CoV-2. A més, els serveis de prevenció majoritàriament han generat un model de negoci que tracta la protecció de la salut de les persones treballadores en un mercat a la baixa, reduint preus i la qualitat dels serveis. Reapareixen ara per explotar la seva principal font de negoci, oferint tests d’anticossos a les empreses, poc útils per a la diagnosi de la COVID-19 segons les indicacions de les autoritats sanitàries, i oferint també reconeixements mèdics en unitats mòbils amb dubtós compliment de mesures sanitàries.

Per això, és imprescindible la intervenció sindical en relació amb la protecció de la salut de les persones treballadores, especialment les més vulnerables, davant la COVID-19, i des de CCOO de Catalunya hem actualitzat les guies sindicals sobre l’elaboració de protocols per a la detecció dels contagis (https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/protocol_davant_contagi.pdf) i per a la protecció d’aquests grups de risc a les empreses (https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/proteccio_grups_risc_delegats.pdf): treballadores embarassades, majors de 60 anys i persones que pateixen diabetis, malaltia cardiovascular o hipertensió, obesitat mòrbida, immunodepressió, malaltia hepàtica crònica severa, malalties pulmonar o renal cròniques, càncer en fase de tractament actiu.

Preveiem, però, que la situació d’aquestes persones treballadores més vulnerables pot empitjorar amb la decisió de la Generalitat de Catalunya que deixa en mans de l’SGAM (Subdirecció General d’Avaluacions mèdiques) l’accés a la incapacitat temporal, donant-li la capacitat per tramitar la baixa i l’alta en aquests casos. Això contradiu el que assenyala el RD 625/2014 i les instruccions de l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) en relació amb la incapacitat temporal per COVID-19, segons les quals els comunicats de baixa els faran els metges i metgesses del servei públic de salut. El mateix procediment de Sanitat per als serveis de prevenció indica que aquestes baixes s’estendran en l’atenció primària.

També l’SGAM gestionarà les baixes de les persones que hagin estat considerades com a contacte estret però que no presenten símptomes i no poden estar en situació de treball a distància.

Aquestes decisions no descarreguen de feina als centres d’atenció primària, que han de continuar estenent els comunicats de confirmació i han de realitzar tot un seguit de gestions per coordinar-se amb l’SGAM. I estan suposant, en canvi, un augment en els terminis en la concessió de les baixes, i deixen, especialment,  les persones vulnerables en una situació d’exposició al risc de contagi. Per això, demanem al Departament de Salut de la Generalitat que revisi aquests procediments.

Des de CCOO de Catalunya estem denunciant des de fa temps que l’SGAM manté uns criteris economicistes i una pràctica habitual de reduir les baixes, determinada per l’interès de poder rebre els diners del Govern espanyol basant-se en el  Conveni de col·laboració per al control de la incapacitat temporal (IT) que mantenen tots dos governs.

Per tot això,  vigilarem i continuarem denunciant des de CCOO de Catalunya qualsevol incompliment en relació amb les avaluacions especifiques i protocols del risc de contagi i la valoració de les persones treballadores especialment sensibles, així com la gestió que l’SGAM faci de les baixes, un dret fonamental per a la protecció de la salut d’aquestes persones treballadores.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 29 de maig de 2020