L’ODS 8 com a motor de l’Agenda 2030

El treball digne per a tothom erradica la pobresa i la fam i proporciona condicions de treball saludables, educació de qualitat al llarg de la vida i l’apoderament econòmic fonamental per a la igualtat de gènere.

També contribueix a la millora de la gestió sostenible de l’aigua i dels processos de transició justa. A més, afavoreix la creació d’un model industrial inclusiu, sostenible, innovador i just.

El treball digne també contribueix a la millora d’un desenvolupament urbà sostenible, la creació d’un nou model de consum i producció sostenible i l’acció contra el canvi climàtic.

Amb més diàleg social i llibertat sindical s’aconsegueix una societat més justa. L’acció sindical i la cooperació són essencials per acomplir l’Agenda 2030.

Més informació a agenda2030sindical.cat