CCOO de Catalunya i la Fundació Pau i Solidaritat del sindicat denuncien la violència antisindical de què són víctimes els sindicalistes de Colòmbia

El dia 26 d’octubre del 2020, a Colòmbia, Enrique Rivas, sindicalista de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) va rebre, al seu domicili una corona, ciris i llibres litúrgics amb el nom de cada membre de l’Executiva de la FECODE i del president de la Central Unitaria de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela.

Les amenaces i els assassinats plasmen la violència antisindical que hi ha a Colòmbia. Només entre l’1 de gener i el 5 de desembre del 2019, cent trenta-sis sindicalistes van patir violència (d’entre aquests, tretze casos van ser homicidis) per promoure la defensa dels drets humans laborals; per exigir el compliment i la garantia de la llibertat sindical, de la lliure sindicació, del dret a organitzar-se els treballadors i treballadores; per denunciar l’explotació laboral i l’abús continuat; per ser víctimes d’abusos físics i sexuals, i per no voler-se doblegar davant un sistema que prima els interessos econòmics en detriment dels drets fonamentals.
Així ho estableix la CSI, en el seu informe anual sobre l’índex de drets humans (2020), en el qual denuncia que Colòmbia continua sent un dels deu països més perillosos del món on ser sindicalista o treballador o treballadora.
CCOO Catalunya i la Fundació Pau i Solidaritat condemnen l’assassinat i les amenaces contra els líders fruit de la violència antisindical que opera al país i exigeix al Govern de Colòmbia i a les autoritats competents investigar els fets, així com garantir la seguretat dels sindicalistes en l’exercici dels seus drets i llibertats.
Mentre, a través de la cooperació sindical i transformadora la Fundació Pau i Solidaritat, seguirà impulsant la defensa efectiva dels drets humans laborals i de les llibertats sindicals al país.
Ni l’estigmatització, ni la coacció, ni les amenaces ni l’assetjament per la defensa dels drets de la classe  treballadora poden ser permeses ni acceptades.