Convocada vaga a CESPA, GR, als centres de la Zona Franca i Mollet del Vallès contra la discriminació salarial

Després de reiterats incompliments de tots els compromisos i de la negativa a negociar per part de l’empresa CESPA, GR, que seu només per donar negatives als comitès d’empresa dels centres de la Zona Franca i Mollet del Vallès, els treballadors s’han vist en l’obligació de convocar vaga per als dies 13, 14 i 15 d’octubre del 2021.

Els motius de la vaga són la discriminació salarial de les persones treballadores d’aquests centres pel que fa al sistema d’incentius (prima d’activitat) respecte d’altres treballadors que realitzen la mateixa activitat. Històricament es manté una situació de discriminació salarial entre els treballadors d’aquests dos centres de treball, que es regeixen per sistemes d’incentius en què, per la mateixa feina, unes persones poden arribar a cobrar un 144 % més que d’altres, tal com reconeix la mateixa empresa.

Aquesta diferència afecta conductors, ajudants, especialistes, peons, operaris de neteja, mecànics, basculistes, oficines, palistes, però també el personal de CSR, que, comparat amb altres plantes de valoració i recuperació, també presenta grans discriminacions. Totes les categories estan afectades, inclosos els batejats com a personal B8, a qui ni tan sols se’ls reconeix el dret a cobrar incentius segons conveni.

CCOO de l’Hàbitat seguim reivindicant la visibilització i el reconeixement social, laboral i econòmic dels treballs de valorització i transport de residus, així com de tants altres que resulten invisibles als ulls de la societat i, en especial, de l’empresa i que durant tota aquesta pandèmia han estat a primera línia, fent una feina imprescindible.

Com a conseqüència de la convocatòria de vaga, el comitè de vaga ha rebut un comunicat del Departament d’Empresa i Treball en què es decreten uns serveis mínims del 25 % en totes les activitats, serveis mínims que resulten abusius, atesa la naturalesa dels treballs que realitzen aquestes plantes. De fet, no hauria de decretar-se cap servei mínim, ja que es tracta de plantes de valorització i transport de residus no perillosos. Aquest decret de serveis mínims atempta de manera greu contra els drets fonamentals dels treballadors i treballadores en el seu exercici dels drets de vaga, llibertat sindical i manifestació. Des de CCOO lamentem la postura de l’empresa, que, en la mediació de vaga de divendres, ha continuat negant-se a negociar amb la representació dels treballadors i enrocant-se en les postures de retribució discriminatòria a la seva voluntat.