Comunicat conjunt davant les mesures cautelars del conveni col·lectiu català de gent gran

A partir de la notificació de mesures cautelars relatives al conveni col·lectiu català de gent gran (GERCAT), les entitats sotasignants volem expressar el següent:

  1. El nostre respecte per la decisió presa per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, una mesura cautelar i pendent, per tant, d’una sentència definitiva.
  2. El Conveni GERCAT és fruit de l’acord entre les organitzacions empresarials ACRA, CAPSS i La Unió, i les organitzacions sindicals CCOO i UGT.
  3. El Conveni GERCAT és plenament vigent a dia d’avui, però la seva aplicació efectiva no es produirà fins la seva publicació en el DOGC.
  4. Lamentar la demanda interposada per una organització empresarial que està provocant que les persones treballadores del sector d’atenció a la gent gran no puguin gaudir de l’esperat increment de salaris, a falta del judici previst al setembre, i al dictamen de la corresponent sentència.
  5. Lamentar també el posicionament públic contrari envers el Conveni GERCAT provinent d’altres organitzacions empresarials, el qual provoca un perjudici per a les persones treballadores i no contribueix a la millora del sector d’atenció a la gent gran amb dependència.
  6. Reiterar el compromís de les entitats sotasignants, que tenen l’aval del 90 % del sector, envers l’àmbit d’atenció a la gent gran mitjançant un conveni GERCAT que preveu millores socials, entre les quals un escenari econòmic per al període 2021-2023 d’increments tarifaris que permetran actualitzar les condicions salarials del col·lectiu professional

Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA)
Comissions Obreres (CCOO)
Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS)
La Unió Catalana d’Hospitals (La Unió)
Unió General de Treballadors (UGT)