Nous materials del Servei Lingüístic

Des del Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya hem elaborat tres materials nous per impulsar i consolidar l’ús de la llengua catalana a la nostra organització i, per extensió, a tota la societat.

En primer lloc, i en el marc del 12è Congrés de CCOO de Catalunya, que ha de tenir lloc el mes de maig, i de la resta de congressos territorials i federatius, hem publicat el CCOOngresCA’t. Aquest llibret, que ja és el quart, està pensat per als diversos delegats i delegades que estaran convocats als congressos, i recull vocabulari congressual, barbarismes, expressions i frases fetes, passatemps i altres curiositats relacionades amb la llengua catalana. Així mateix, es fa difusió de les activitats que duem a terme des del Servei Lingüístic.

En segon lloc, aprofitant aquest període congressual i també el d’eleccions sindicals en què estarem immersos durant uns quants mesos, hem dissenyat dos models de bosses de cotó que incorporen un missatge informal i divertit per encoratjar l’actiu sindical a recórrer al Servei Lingüístic, en tant que servei de l’organització i també com a ens de foment de la llengua catalana.

En tercer lloc, hem redactat el Dossier de seccions sindicals, que ha comptat amb l’assessorament especialitzat de la Secretaria d’Acció Sindical i amb la supervisió del Gabinet Tècnic Jurídic. És un material pensat per facilitar els recursos per treballar en català en l’àmbit d’aquestes agrupacions d’afiliats i afiliades a CCOO dins de l’empresa, que s’uneixen per defensar de manera organitzada les seves condicions de treball.

Com la resta de dossiers que hem elaborat prèviament —eleccions sindicals, salut laboral, acció sindical i igualtat— consta d’un bloc teòric i d’un bloc de documents sindicals. En el primer s’explica què són les seccions sindicals, com funcionen, quins òrgans de direcció les componen i en què consisteixen les seves tasques; en el segon bloc s’agrupen vint-i-quatre models de documents específics de la tasca de les seccions sindicals.