Es signa un nou conveni col·lectiu del comerç de la província de Girona per als anys 2019-2020

Increment salarial del 2% per cada any

Ahir, 31 de juliol, es va signar entre organitzacions sindicals (CCOO entre elles) i patronals un nou conveni col·lectiu per a les treballadores del sector de comerç de la província de Girona. Aquest conveni tindrà vigència durant el 2019 i el 2020.

Es recullen, entre d’altres mesures, un increment salarial del 2% per a cada any amb clàusula de revisió salarial per si l’IPC s’incrementa per sobre d’aquest 2%. La categoria d’ajudant de dependenta estarà limitada a només 15 dies en alguna tipologia de comerços on per la seves característiques se’n feia un abús.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 1 d’agost de 2019