Com ha de protegir l’empresa la meva salut en el treball?

Píndola informativa sobre salut laboral

El treball comporta activitats que poden ser potencialment perilloses i que de vegades originen riscos per a la seguretat i la salut de les persones treballadores. Alguns d’aquests riscos són visibles, d’altres, invisibles. Alguns poden tenir conseqüències lleus, però d’altres poden ser molt greus o mortals i es poden manifestar a curt, a mitjà i a llarg termini.

De vegades hi ha riscos que no veiem, però que l’evidència científica ens demostra que existeixen, encara que no es percebin en el moment i que els seus efectes perniciosos no es manifestin immediatament.

Pindola Com Ha De Protegir Empresa La Meva Salut En El Treball 1
Pindola Com Ha De Protegir Empresa La Meva Salut En El Treball 2
Pindola Com Ha De Protegir Empresa La Meva Salut En El Treball 3
Pindola Com Ha De Protegir Empresa La Meva Salut En El Treball 4
Pindola Com Ha De Protegir Empresa La Meva Salut En El Treball 5

Per garantir la protecció de la teva salut, l’empresa està obligada a realitzar una sèrie d’actuacions:

  1. Eliminar o avaluar els riscos laborals. Sempre que sigui possible l’empresa ha d’eliminar els riscos laborals. Quan no ho sigui, ha de realitzar una avaluació de riscos laborals que ha de portar a terme personal tècnic competent.
  2. Mesures de prevenció. S’han d’implantar mesures de prevenció i de protecció eficaces per minimitzar els riscos a nivells tolerables, en funció de la seva gravetat i del nombre de persones treballadores exposades, seguint l’avaluació anterior. Si treballes en un centre diferent del de la teva empresa, també t’han d’aplicar les mesures preventives.
  3. Adaptar el treball a la persona. La feina no pot empitjorar el teu estat de salut: si pateixes un problema de salut o una limitació per realitzar les teves tasques que et fa especialment sensible als riscos laborals, el treball s’haurà d’adaptar a les teves condicions personals i/o situació mèdica. L’empresa ha d’implementar mesures de protecció específiques per a les dones embarassades, lactants i les persones menors d’edat.
  4. Seguiment de l’eficàcia de les mesures. Cal que hi hagi inspeccions de seguretat (per exemple, revisar l’estat de les màquines i dels equips de protecció individual). També calen revisions mèdiques periòdiques, centrades en els riscos laborals, per a comprovar que la feina no perjudica la salut dels treballadors i treballadores.
  5. Investigar els danys a la salut. Quan la prevenció falla i alguna persona treballadora pateix un dany a la salut o aquesta empitjora per culpa de la feina, l’empresa ha d’investigar les causes de l’accident de treball o malaltia professional per millorar la prevenció i evitar que torni a succeir. Si t’ha passat a tu, t’han de preguntar per fer la investigació.
  6. Participació de treballadors i treballadores. Tenim dret a realitzar propostes. L’empresari o empresària ha de permetre i facilitar la participació de les persones treballadores en les decisions que puguin afectar la seva salut. Si hi ha representació sindical, la participació es farà fonamentalment a través dels delegats i delegades de prevenció.
  7. Recursos suficients. L’empresa ha d’invertir en els mitjans i recursos materials i humans necessaris, assumint la despesa de qualsevol mesura relativa a la seguretat i a la salut en el treball. També ha de facilitar formació i informació a les persones treballadores en relació amb els riscos i les mesures preventives. I ha de proporcionar els equips de protecció col·lectiva i els individuals

No et quedis mai amb el dubte: contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.

Pindola Com Ha De Protegir Empresa La Meva Salut En El Treball
Pildora Como Debe Proteger La Empresa Mi Salud En El Trabajo

Fes clic per descarregar en PDF la píndola informativa Com ha de protegir l’empresa la meva salut en el treball o la píndola informativa en castellà ¿Cómo debe proteger la empresa mi salud en el trabajo?

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc