CCOOngresCA’T 4. Passatemps i vocabulari congressual

El Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya presenta el CCOOngresCA’T 4, el vocabulari propi del 12è Congrés del sindicat que, de manera informal, amena i entretinguda es pot utilitzar durant algunes de les estones d’espera de l’esdeveniment, posant-se a prova amb les abreviacions, amb els diacrítics, amb la terminologia específica de diversos sectors, amb la sopa de lletres, amb els mots encreuats,
amb el sudoku, amb les frases fetes i amb altres curiositats relacionades amb la llengua catalana.

Aquest llibret, que és el quart que s’elabora del mateix estil, també vol donar a conèixer la tasca que, com a Servei Lingüístic, es fa al sindicat. Qui ja conegui aquest departament pot continuar fent ús de tots els recursos de què disposa, i qui l’acabi de descobrir pot recórrer a ell quan cregui que li pot ser útil.

Amb la implicació de totes i tots, la promoció i l’ús de la llengua catalana serà un fet dins de la nostra organització i també en la societat.