CCOO vam presentar alternatives per evitar l’ERO del Banc Sabadell i rebutgem parlar de recol·locacions

A la reunió d’avui, i després d’haver revisat l’avanç de l’informe lliurat per l’empresa per justificar l’ERO, CCOO hem reclamat més serietat en una negociació en la qual s’està jugant amb els llocs de treball de la plantilla. A més, davant la intenció de l’empresa de presentar l’empresa de recol·locació Manpower, els hem avisat que CCOO ens neguem a tractar el tema de les recol·locacions perquè aquí no hi ha ningú a qui recol·locar. Si cal recol·locar algú, aquests són els directius, ja que aquest banc és, per mèrits propis, més de la plantilla que de l’alta direcció.

L’informe que ens han avançat està incomplet, hi manca contingut i és insuficient perquè puguem analitzar en profunditat les causes que al·leguen.

Tot i l’escassa informació que aporten, la documentació conté informació que reafirma la nostra postura sobre que l’ERO no està justificat i que aquí no sobra ningú.
I no es justifica perquè:
– Reduint la partida de “despeses de personal” via ERO no es milloren ni la ràtio d’eficiència, ni el ROE, tal com s’ha demostrat en els ERO realitzats anteriorment al sector financer.
– Està demostrat que el valor de l’acció i la valoració dels inversors tampoc millora pel fet d’emprendre un ERO.
– El sector bancari és el canalitzador de la recuperació econòmica i, gran part dels fons seran per a les empreses. Segment en el qual Banc Sabadell és líder, i si volem seguir sent-ho, tal com fixa el Pla estratègic 2021-2023, necessitem persones que atenguin persones, oferint-los la qualitat de servei que sempre ha caracteritzat a Banc Sabadell. Sense personal, difícilment es podrà fer.

Per tot això i perquè altres opcions a l’ERO són possibles, CCOO hem presentat una primera bateria de propostes basades en:
• Acord de prejubilacions i jubilacions anticipades. Tenim un col·lectiu d’unes 2.000 persones amb més de 55 anys que de manera voluntària se’ls pot oferir la possibilitat de sortir del Banc.
• Recuperar treballs que estan externalitzats. Hem reclamat que se’ns informi de quants treballs estan actualment externalitzats, on es duen a terme, amb quines empreses i quantes persones els fan.
• Recol·locar persones en empreses del grup. Així es rebaixaria el nombre de persones afectades.
• Teletreball. És una realitat. I davant el tancament d’oficines, i per no perdre capacitat de negoci en places que hem abandonat, s’ha d’oferir la possibilitat de teletreballar adscrit al centre obert més proper.
• Excedències voluntàries incentivades. Una mesura d’estalvi de costos amb garantia de retorn en un termini determinat.
• Reajustament de salaris d’alta direcció. Si les dades són tan catastròfiques com les pinten, no estaria de més que fos aquesta alta direcció la que donés un primer pas, ja que els seus salaris fixos i variables sí que tenen afectació.

Així, CCOO hem exigit a la direcció que, davant d’aquesta decisió tan desencertada, respecti i compleixi els valors ètics dels que tant presumeix: compromís, professionalitat, empatia, no conformisme, franquesa i eficàcia. A data d’avui, no hem trobat cap d’aquests valors en aquesta negociació.
Desitgem que la direcció del banc entengui la transcendència de les seves accions i torni al camí del seny i respecte cap a una plantilla a la qual sempre ha elogiat en diferents comunicacions i que ho ha donat tot per aquesta entitat.