CCOO valora positivament la millora de la qualitat de l’ocupació però reclama millores salarials i reforçar l’escut social

L’ocupació de les dones es recupera de la crisi a un ritme inferior a la dels homes i són el 57,7% del total de persones desocupades 

El mes de juny de 2022 deixa una xifra de 338.081 persones desocupades, un 24,2% menys que fa un any, tendència que continua evidenciant una reactivació sostinguda en el temps. El comportament de la contractació ens indica una millora en l’estabilitat de l’ocupació, ja que un 46,1% dels contractes signats al mes de juny han estat indefinits. Les dades mostren una clara recuperació de la dinàmica del mercat de treball, tot i que amb diferències clares entre homes i dones, ja que elles recuperen amb menor intensitat aquesta dinàmica positiva.

L’afiliació a la Seguretat Social ha crescut significativament, contribuint així a reforçar el sistema de Seguretat Social. Malgrat l’escenari favorable, cal tenir present que la protecció per atur continua sent feble (65,7%) i la inflació posa en entredit que la recuperació pugui ser per tothom, perquè castiga molt especialment a les rendes més baixes. L’evolució favorable de l’ocupació i el creixement econòmic, malauradament conviuen amb una crisi de preus que està afeblint el poder adquisitiu, i que amenaça l’estabilitat de moltes llars treballadores i llastra el creixement econòmic.

Per tot això CCOO de Catalunya reclamem:

  1. Un pacte per la Negociació Col·lectiva amb clàusules de garantia salarial i l’actualització del Salari Mínim Interprofessional i de les pensions per tal de mantenir el poder adquisitiu de salaris i prestacions.
  2. L’increment de la Renda Garantida de Ciutadania en un 15% complementari a l’augment de l’Ingrés Mínim Vital i de les pensions no contributives i la coordinació efectiva de la RGC i del IMV per tal d’ampliar la seva cobertura.
  3. La millora de la intermediació laboral per tal d’aprofitar la demanda actual i reduir el nombre de persones registrades a l’atur. Son necessaris itineraris formatius personalitzats que permetin la qualificació permanent dels treballadors.
  4. El disseny i control dels fons europeus per evitar transferències a empreses que han incrementat els preus i que mantenen els seus marges tot i la situació d’extrema precarietat que s’està instal·lant entre les persones treballadores.
  5. Un esforç pressupostari suplementari tant en l’execució del pressupost 2022 com en el disseny del pressupost 2023, per tal de repartir els esforços i garantir, mitjançant polítiques públiques, l’estabilitat i suficiència de la renda disponible de les llars.
  6. L’impuls institucional del Consell de Diàleg Social en el seguiment de les polítiques de transformació, recuperació i resiliència del teixit productiu i en la definició dels recursos pressupostaris.
  7. La complementació dels ajuts al consum energètic per a les famílies amb rendes més tensionades i l’increment fins el 50%, del descompte al transport públic aprovat recentment pel govern central.
Infografia Atur Juny 2022 Pagina1
Infografia Atur Juny 2022 Pagina2

Feu clic per descarregar-vos la infografia de les dades de l’atur del mes de juny de 2022 en format PDF