CCOO Sanitat manifesta la seva disconformitat amb el nou procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-COV-2

Davant la publicació de la “Modificació de l’annex al ‘Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-COV-2” (28.06.2021) en fase de mitigació (02.07.2021)’ de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (Departament de Salut, Generalitat de Catalunya), des de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya volem manifestar la nostra disconformitat pels motius següents:

  • En el cas de contactes estrets correctament vacunats el procediment del dia 28.06.2021 diu: “En cas que alguna de les dues proves (PCR del dia 0 i del dia 7) tingui un resultat positiu, es considerarà com a cas positiu amb sospita d’infecció per variants que escapen a la immunitat i es recomanarà la seqüenciació de la mostra i l’aplicació de la resta d’actuacions enfront d’un cas positiu.”

En canvi en la modificació del 02.07.2021 diu: “El dia 0 (dia de la definició com a contacte estret), al professional se li farà una PCR. Si el resultat és negatiu o tot i ser positiu es considera que no hi ha transmissibilitat o que es tracta d’una infecció passada, el professional pot treballar amb les mesures adequades de protecció. Si la PCR és positiva i es considera que hi ha una transmissió activa, serà considerat un cas nou i haurà de fer aïllament..

  • No podem estar d’acord amb aquestes modificacions. Per a un mateix cas, abans el professional s’havia de confinar al seu domicili i ara en la modificació diu que el professional pot treballar. Denota una falta de rigorositat i comporta el risc de causar un brot entre professionals del mateix centre i/o usuaris.
  • Les modificacions dels procediments d’actuació per a les fases de mitigació persegueixen, segons el Departament de Salut, les següents estratègies: reduir la velocitat amb què les persones infectades entren en contacte amb les persones no infectades i, d’altra banda, assegurar que el sistema d’atenció sanitària no es vegi sobrepassat.

Des de CCOO estem d’acord amb aquestes estratègies, però no amb algunes de les mesures per arribar a aquests objectius.

El fet de no aïllar als professionals en alguns casos (per assegurar que el sistema sanitari no se saturi), justament provoca una disminució dels nivells de protecció per evitar la propagació del SARS-CoV-2, i, per tant, un risc de provocar un efecte contrari. És més, no entenem com es poden prendre aquests tipus de mesura sense que hi hagi evidències científiques que demostrin que la vacuna eviti la infecció per COVID. Tot el contrari, s’ha pogut constatar que s’han donat casos en aquest sentit: malgrat que no han estat casos greus, sí que segueixen amb la cadena de transmissió.