CCOO reclama prevenció enfront del risc de cop de calor al lloc de treball

Les previsions meteorològiques per als pròxims mesos (www.eltiempo.es) ens adverteixen d’un estiu més càlid del normal a tot el país, i per a les temperatures màximes a Catalunya s’estima un increment mitjà d’entre 0,5 i 1,0 °C.

Les temperatures elevades, per sobre de 32 °C, o fins i tot menors però combinades amb graus d’humitat ambiental per sobre del 45 %, suposen condicions de precaució extrema davant el risc de cop de calor. Aquest risc es veu agreujat quan es desenvolupa una activitat prolongada i a la intempèrie, com és freqüent entre les persones treballadores de la construcció, jardineria, neteja viària, gestió de residus, seguretat, etc. En molts d’aquests casos, la radiació solar és un factor de risc addicional que pot provocar danys tant a curt com a llarg termini: afeccions a la pell, a la vista, malformacions en fetus durant el primer trimestre d’embaràs, entre altres.

Per això, des de CCOO volem denunciar públicament la falta de mesures preventives per combatre aquests riscos als centres de treball i reclamem:

– Locals de descans refrigerats, amb aigua potable, taules, cadires, frigorífic…

– Instal·lacions dotades de tot el necessari per a la higiene personal.

– Jornada contínua a l’estiu, mitjançant el pacte de la corresponent distribució irregular de la jornada anual.

– Planificació de les tasques més dures a les hores de menys calor.

– Dotació de cremes protectores, roba de treball transpirable i ulleres protectores.

Des de CCOO, també facilitarem als treballadors i treballadores informació per a una major sensibilització sobre les mesures individuals que cal prendre per atenuar els riscos de cop de calor i insolació així com la negociació col·lectiva de protocols de calor.

Per a més informació sobre la campanya HORES AL SOL… LES JUSTES!