CCOO, les AFA i AMPA, l’aFFaC, i el moviment d’Ensenyants el Casalet de l’Hospitalet exigeixen la concreció de la partida del pressupost 2022 per iniciar els tràmits previs a la reforma integral de les cinc escoles i l’Institut Rubió i Ors

Declaració conjunta de valoració dels acords del Govern de la Generalitat en relació amb els pressupostos per la reforma de les escoles del Pla d’urgència de l’Hospitalet de Llobregat

El passat 16 de desembre s’ha signat un “acord entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i En Comú Podem per tal d’aprovar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2022”. En el text es fa referència a un increment de la inversió sense precedents que deixi enrere definitivament les retallades.

És per aquest motiu que els representants de les comunitats educatives, les AFA i AMPA, l’aFFaC, el Casalet, CCOO de l’Hospitalet i la Federació d’Educació de CCOO considerem necessari fer una valoració d’aquest acord i els seus punts en matèria d’educació a la ciutat.

En primer lloc, hem de dir que estem molt satisfets de les accions realitzades; des de la unitat l’organització i el consens, hem treballat colze a colze famílies, equips docents i directius, entitats i representants sindicals. Hem traslladat les nostres reivindicacions al carrer, on el veïnat ha participat d’una recollida de signatures i ens ha mostrat el seu suport i, per altra banda, hem elevat les demandes als representants dels grups parlamentaris PSC, En Comú Podem, ERC i Junts x Cat; tots ells han respost amb la comprensió i el reconeixent que la nostra és una reivindicació legítima i necessària.

Valorem positivament, tot i que no s’especifica l’import corresponent, les mesures exposades al punt sisè del text, en el qual es concreten polítiques educatives, relatives a la jornada laboral i la substitució del personal docent, als fons d’ajut, a la incorporació de professionals als equips d’assessorament psicopedagògic, així com recursos i formació per als centres d’alta complexitat i per superar els efectes de la pandèmia.

Finalment, al punt dotzè de l’acord es fa referència a les escoles del Pla d’urgència de l’Hospitalet, concretament es parla de la creació d’una comissió de seguiment de l’acord que, entre les seves funcions, tindrà la de valorar i establir la priorització de la proposta d’inversions per tal d’estudiar la seva viabilitat i, si s’escau, temporalitzar la seva execució. A continuació, el text enumera les inversions proposades, entre les quals hi ha construccions de biblioteques, CAP, CUAP, hospitals, escoles i instituts arreu de Catalunya.

Els anys d’experiència darrere d’aquestes reivindicacions ens fa sospitar que les paraules valorar, prioritzar, estudiar i temporalitzar escrites en un acord, malauradament, són insuficients. Hem tingut a les nostres mans amb anterioritat altres acords amb les mateixes paraules i mai s’han materialitzat en fets, en partides de pressupost, en la redacció dels plecs per iniciar concurs de projecte, ni en cap altra cosa que de veritat ofereixi solucions a tants anys de precarietat.

La nostra petició era molt clara i cristal·lina: consistia a incloure una partida pressupostària, encara que fos parcial, que permeti iniciar el procés de reforma. Amb aquest acord haurem de confiar que aparèixer en un llistat de propostes d’inversió sigui suficient per començar l’estudi de viabilitat i concretar la partida del pressupost del 2022, que es dedicarà a iniciar els tràmits previs a la reforma integral de les cinc escoles i l’Institut Rubió i Ors.

La comissió de seguiment s’ha de reunir, com a mínim, amb caràcter trimestral. Per tant exigim als signants de l’acord el rigor i la diligència necessària per resoldre en la primera de les convocatòries, és a dir, abans del termini de noranta dies, la valoració de les prioritats, i els sol·licitem formalment ser informades de quines han estat les conclusions d’aquestes valoracions.