CCOO i UGT inicien mobilitzacions a les obres de la construcció de Catalunya per exigir el compliment dels convenis col·lectius i garantir l’aplicació de l’increment del 2,5 % salarial

Davant la negativa de les quatre patronals catalanes del sector de la construcció de signar les taules salarials, CCOO i UGT de Catalunya iniciem mobilitzacions per fer complir el conveni i farem trasllat a la Comissió Paritària estatal de la voluntat que aquesta faci efectiva la clàusula del conveni estatal que permet aplicar els increments salarials per als convenis d’àmbit inferior.

El passat dijous dia 22 de Juliol, a petició dels nostres sindicats, va tenir lloc una mediació amb les patronals de construcció de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona amb presència del director general de Relacions Laborals, Òscar Riu. A la reunió, tant UGT com CCOO vam traslladar el conflicte a la Generalitat de Catalunya i vam instar les patronals a respectar els acords adquirits en els convenis provincials, els que es deriven del conveni general i a mantenir la unitat de negociació a Catalunya.

A hores d’ara, les patronals ens remeten al mes de setembre per donar la seva resposta. És per això que els dos sindicats comencem un seguit de mobilitzacions a les obres de construcció de Catalunya per exigir el compliment dels convenis col·lectius, garantir l’aplicació de l’increment del 2,5 % salarial que determina el conveni general del sector i fer efectius els endarreriments que es deriven dels increments.

El sector de la construcció és un sector clau en la lluita contra el canvi climàtic i els canvis en la mobilitat. Per tant, presumiblement, serà un sector que tindrà un increment important d’activitat d’ocupació derivat de les inversions provinents dels fons EU Next Generation que vagin adreçades a la rehabilitació d’edificis, l’eficiència energètica, les infraestructures i nous models urbans.

No acceptarem que el creixement del sector no vagi unit a una millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadores, en termes de salari, estabilitat i salut laboral. No podem continuar amb un sector que fixa la seva competitivitat en els baixos salaris, la subcontractació massiva, la precarietat i la sinistralitat laboral.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 2 d’agost de 2021