CCOO en contra del procés d’externalització dels serveis d’esterilització de diversos hospitals públics

En els darrers dies hem rebut diverses informacions respecte a l’inici d’un procés d’externalització dels serveis d’esterilització dels diferents hospitals públics catalans:  Hospital Clínic, Hospital del Mar, Sant Pau i Parc Taulí. Davant d’aquests fets, que constitueixen decisions polítiques preses des de la Generalitat, volem manifestar la nostra total oposició ja que suposen la privatització dels recursos públics.

D’entrada, aquesta externalització anomenada “SOLUCIÓ COMUNA, INTEGRAL I PERSONALITZADA PER A L’ESTERILITZACIÓ D’INSTRUMENTAL QUIRÚRGIC”,  suposa enfortir  el model de privatitzacions de serveis a la Sanitat Pública Catalana. L’objectiu és minimitzar els recursos humans i materials mitjançant una fórmula mixta público-privada, tirant molt a privada, que fomenta l’opacitat absoluta i un deteriorament de les condicions de les treballadores i treballadors que consolida la figura del “treballador pobre”. Cal recordar que fórmules similars a aquesta han provocat alguns escàndols com ara el cas de la Fundació Sanitària IAT.

En segon lloc, pel que fa a la qualitat del servei, hi ha diferents experiències d’externalització a la sanitat pública catalana, que han acabat amb noves internalitzacions degut als desastrosos resultats. En conseqüència, entenem que aquest servei ha de continuar essent 100 % públic i, en el cas de voler crear noves eines de gestió i coordinació sanitàries, s’ha de contractar directament  nous empleats públics.

Finalment, cal remarcar que no volem tornar a èpoques passades on un dels objectius del Govern de la Generalitat era privatitzar el model de sanitat pública catalana. El que cal és internalitzar serveis ja que son els que enforteixen el sistema públic de salut.