CCOO destaca les bones dades de l’atur i la contractació registrades a l’octubre i la robustesa del mercat de treball

La reducció de l’atur registrat en un mes d’octubre és excepcional i confirma la millora introduïda per la reforma laboral.

Dels darrers cinc anys tan sols el mes d’octubre de l’any passat havia tingut un balanç positiu pel que fa l’atur registrat, tot i que deu vegades inferior a la dada registrada enguany. Del 2017 al 2019, l’increment de l’atur registrat estava prop de les 15.000 persones, el que subratlla la importància de la dada publicada avui, que mostra una forta robustesa del mercat de treball en un moment marcat per les incerteses. Malgrat l’alta inflació i l’apaivagament de la demanda i del consum, a Catalunya es crea ocupació i es continua reduint el nombre de persones aturades. Alhora, com mostren les dades de contractació registrada, aquesta ocupació que es crea és, en la seva major part, ocupació de qualitat. El 45,8 % dels contractes signats a l’octubre van ser contractes indefinits, el que confirma la tendència de millora iniciada amb la reforma laboral. Per poder mantenir aquesta tendència que reforça el nostre teixit productiu cal, però, que la millora en la contractació s’acompanyi del manteniment del poder adquisitiu, i, per tant, del desbloqueig de la negociació col·lectiva i de la millora dels salaris mitjançant clàusules de revisió. La negativa de la patronal en aquest sentit és injusta en termes socials i ineficient i irresponsable en termes econòmics.

Atur registrar Catalunya/Espanya

El mes d’octubre de 2022 deixa una xifra de 347,996 persones registrades com a aturades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa una reducció interanual de 7,9 % (29.964 persones aturades menys que ara fa un any).

Respecte del mes anterior, l’atur registrat presenta una reducció de 6.322 persones (-1,8 %). La població menor de 25 anys registra un augment de 2,3 % respecte del passat mes de setembre. Aquest resultat fa que a Catalunya hi hagi un total de 20.899 joves que cerquen feina sense èxit.

Atur per sectors d’activitat

Respecte del mes d’octubre del 2021, ha caigut l’atur en tots els sectors. La construcció ha reduït l’atur en un 9 %, els serveis també han reduït al mateix ritme, en un 9 %, i la indústria en un 3 % menys. Finalment, l’agricultura ha reduït l’atur en un destacable 26,7 %.

Respecte del mes anterior, també tots els sectors aconsegueixen reduir l’atur, tot i que a diferents ritmes. En concret, l’agricultura ho fa al 10,2 %, la indústria ha baixat un tímid 0,6 %, la construcció registra un descens del 2,4 % i els serveis mostren un decrement del 2,1 %.

Atur per sexes

Les dones representen el 57,4 % del total de persones sense feina. Respecte d’ara fa un any, els homes han reduït l’atur en un 18,6 % i les dones en un 7,5 %. Cal destacar com els homes redueixen el doble d’atur que les dones, posant en evidència un cop més la situació pitjor de les dones al mercat de treball. En canvi, respecte del passat mes de setembre, les variacions  són més similars i trobem que les dones han reduït l’atur en un 1,7 % i els homes han augmentat en un 2 %.

Contractació registrada

El total de nous contractes registrats a Catalunya el mes d’octubre és de 237,523, dels quals el 45,8 % són de caràcter indefinit. Respecte de l’octubre del 2021, la contractació indefinida ha augmentat en un 166,8 % mentre que la temporal ha caigut en un 42,1 %. En comparació amb el mes de setembre, s’han signat 22.058 contractes indefinits menys i 5.425 contractes temporals menys.

Atur Octubre 2022 Pagina 1
Atur Octubre 2022 Pagina 2

Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya considera que:

1. La caiguda en el consum i la demanda afecta especialment les petites i mitjanes empreses que generen la major part de l’ocupació. No mantenir el poder adquisitiu dels salaris mitjançant clàusules de revisió als convenis afebleix el creixement econòmic i condemna les rendes més baixes a la precarietat. L’increment dels salaris mitjançant la negociació col·lectiva i l’actualització de l’SMI són la millor garantia per a l’estabilitat econòmica i la cohesió social.

2. Els beneficis de les grans empreses i multinacionals suposen un greuge inacceptable per a les persones treballadores que porten sobre les seves espatlles el pes d’aquesta crisi de preus. Les mesures fiscals extraordinàries han de tenir un caràcter estructural per garantir més redistribució i per facilitar recursos per ampliar l’escut social. També els pressupostos a Catalunya tenen marge per incrementar els ingressos i amb ells la despesa i la inversió social.

3. La inflació acumulada afecta especialment a les rendes més baixes i els perceptores de rendes mínimes i prestacions. Quan s’apropa l’hivern l’escassedat de recursos i d’estalvi, i l’augment dels preus de serveis i béns bàsics, reclamen un suport extraordinari per a aquestes llars. És necessari l’increment de la qualitat i cobertura de la renda garantida de ciutadania, del complement de pensions mínimes així com ajuts i bons extraordinaris per fer front a les necessitats més peremptòries.  

4. El teixit productiu enfronta el repte de la doble transició amb els recursos extraordinaris dels fons europeus Next Generation i amb un fort consens social que s’ha fet palès en grans acords com el Pacte nacional per a la indústria o el Sistema de Formació i Qualificació Professional.  Anticipar el canvi i aprofitar-lo per guanyar més robustesa i valor afegit  passa pel desplegament àgil d’aquests acords i recursos en el marc d’uns pressupostos que s’han de beneficiar de compromisos ferms.

Feu clic per descarregar-vos la infografia amb les dades de l’atur de l’octubre de 2022.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 3 de novembre de 2022