CCOO denuncia que s’ha obert la veda en els acomiadaments col·lectius al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)

Des de CCOO volem denunciar que el passat 2 de juliol del 2024 es va confirmar, per part del Consell Superior d’Investigacions Científiques, el CSIC, l’absoluta manca de voluntat negociadora pel que fa al futur del Vaixell Oceanogràfic García del Cid i la seva tripulació.

El CSIC ha pres la decisió de donar de baixa aquest vaixell i acomiadar tot el personal que hi està adscrit, que, no ho oblidem, és personal laboral fix del CSIC amb conveni propi; és a dir, treballadors i treballadores públics, com la resta del personal laboral del CSIC, altament especialitzat i amb experiència més que acreditada.

Tots els sindicats rebutgem frontalment aquesta decisió per com és d’injusta i inexplicable, i pel precedent que suposa de cara a situacions semblants en el futur. Aquesta decisió arriba en un moment en què està pròxima l’avarada d’un nou vaixell oceanogràfic que necessitarà tripulants experimentats, tant en temes marítims com els propis del CSIC, cosa que fa encara més inexplicable la decisió presa, llevat, és clar, que l’objectiu del CSIC no sigui altre que l’externalització d’aquesta tripulació, cosa a la qual ens oposem.

Des de CCOO denunciem l’actitud obstruccionista i no negociadora per part de l’Administració del CSIC per trobar una solució justa a aquest col·lectiu de treballadors i treballadores, condemnant-los a un acomiadament col·lectiu imminent i injustificat.

Aquesta decisió no s’ajusta als anuncis reiterats en premsa i en altres mitjans per part de l’equip directiu del CSIC (Presidència i Secretaria General) de retenir el talent, l’experiència i de fomentar una feina digna dins de l’organisme, contradient-se a si mateixos; quan ni tan sols són capaços d’enquadrar i instar un col·lectiu d’empleats i empleades públics fixos? Per què aquesta tripulació no s’assigna als nous vaixells que està construint el CSIC?

Hi ha moltes opcions possibles que es podrien tenir en compte si el CSIC estigués disposat. Si finalment es materialitza aquest acomiadament col·lectiu tindríem el vergonyós honor de ser el primer organisme de l’Administració general de l’Estat a realitzar un expedient de regulació d’ocupació (ERO), cosa que suposaria un precedent molt perillós, no només al CSIC sinó també a tota l’Administració general de l’Estat.

Des de CCOO hem denunciat aquesta situació davant dels òrgans corresponents i exigirem responsabilitats a tots els directius del CSIC que han propiciat aquesta lamentable situació, inclosa la Secretaria General i la mateixa Presidència. A més, iniciarem les accions oportunes que suposin un canvi en aquest despropòsit per part del CSIC.