CCOO denuncia que la inflació i la pèrdua de poder adquisitiu dels salaris llastra la recuperació del mercat de treball

Les dones són el 58 % del total de persones registrades com a desocupades al mes de juliol 

L’increment de l’atur registrat en 3.310 persones (1 %) al mes d’agost, per primera vegada des de l’any 2008, té a veure amb dues qüestions. D’una banda, com es va veure amb l’EPA, hi ha una tendència a l’activació de les persones treballadores, cosa que es trasllada també mitjançant l’increment de l’afiliació a la Seguretat Social, que el 31 de juliol era superior en 216.000 persones al 30 de juny. De l’altra, hi ha una davallada, especialment al sector de serveis, que posa de manifest la pèrdua de poder adquisitiu de les persones treballadores. En un entorn d’alta inflació, que ha superat ja els dos dígits, la congelació o la contenció dels salaris té efectes devastadors sobre la capacitat de consum de les llars, sobre la demanda agregada i, per tant, sobre l’estabilitat i la capacitat de recuperació de l’economia. La irresponsabilitat d’empresaris i empresàries i dels seus representants a la patronal posa en risc una millora continuada del mercat de treball que s’ha beneficiat d’una reforma laboral que ha posat límits a la temporalitat (un 44,3 % del total dels nous contractes són de caràcter indefinit) i que té un efecte positiu en termes d’afiliació a la Seguretat Social.

Per tot això, CCOO de Catalunya reclamem el següent:

1. La recuperació del salaris és la clau de volta per poder fer front a un entorn d’alta inflació sense posar en joc la recuperació econòmica. S’ha d’activar la negociació col·lectiva i garantir, mitjançant clàusules de garantia salarial i també l’actualització de l’SMI, el manteniment del poder adquisitiu i l’estabilitat de la renda disponible de les llars treballadores.

2. És peremptori millorar la situació de les rendes més baixes, que són les que més estan patint l’impacte de la inflació per concentrar la seva despesa en béns i serveis fonamentals. És necessari l’increment en un 15 % de la renda garantida, la gratuïtat del transport i un bo únic de 150 € per poder fer front a l’increment de preus de serveis bàsics.

3. El Govern de Catalunya ha de fer palès el seu compromís amb la població amb mesures que aprofitin el superàvit en l’execució pressupostària del 2022 i amb un disseny dels pressupostos per al 2023 que ha de tenir un caràcter clarament social. La pobresa ancorada a Catalunya necessita un canvi estructural de les polítiques socials i familiars que garanteixi més justícia i cohesió social.

4. Els fons europeus no poden ser una transferència a les empreses, sinó que han de traslladar-se a la millora de l’ocupació i de la productivitat. El respecte de les clàusules socials i l’efecte palanca que ha de tenir sobre la inversió privada són les dues principals garanties perquè la recuperació, la transformació i la resiliència del teixit productiu siguin efectives.

Atur1
Atur2
Atur3

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya

Barcelona, 2 d’agost de 2022