CCOO denuncia a la Inspecció de Treball empreses del Grup Núñez i Navarro per impossibilitar la negociació del Pla d’igualtat

Després de diverses peticions per part de la representació social en la qual se sol·licita la documentació estadística necessària per començar a elaborar un pla d’igualtat, la resposta de la direcció de l’empresa ha estat dir NO A TOT. No, a facilitar la informació estadística, perquè considera que la lliurada és suficient. No, a modificar la composició de la Comissió negociadora, mantenint a persones designades per l’empresa com a part social. No, a articular unes normes mínimes de funcionament o reglament de la comissió. No, a reconèixer les persones que acudim en nom dels sindicats més representatius dels sectors d’activitat implicats com a part de la comissió, insistint a denominar-nos a assessors externs.

El dia 25 de març del 2021 té lloc una primera reunió per a constituir la Comissió d’Igualtat i iniciar la negociació del Pla d’Igualtat.

La representació legal de les persones treballadores (RLPT) qüestiona la legitimitat de la comissió tal com la planteja la direcció, perquè les persones que designa no tenen la representativitat exigible, a banda de no disposar dels drets i garanties de la RLPT.

El 28 de maig del 2021 delegats de personal de CCOO van sol·licitar davant el Tribunal Laboral de Catalunya una mediació que facilités el desbloqueig en les negociacions en la qual les empreses es van negar a atendre les propostes plantejades.

El 25 de juny del 2021 CCOO exigeix, davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província de Barcelona, que la Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat del Grup Núñez i Navarro respecti la composició reglamentària, de manera paritària i proporcional. Això ha de fer-se pel que fa al dret de totes les persones i organitzacions sindicals legitimades d’acord amb l’article 87 de l’Estatut dels treballadors i en proporció a la seva representativitat.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 16 de juliol de 2021