CCOO demana l’harmonització de les condicions laborals i retributives de tot el personal de la sanitat

La Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya es va reunir ahir amb el nou Conseller de Salut, Manel Balcells, en una reunió on se li va plantejar al necessitat del treballar per harmonitzar les condicions laborals i retributives de tot el personal de la sanitat catalana.

En la reunió hem fet èmfasi la problemàtica que tenim, en especial amb les categories minoritàries, de la fuita de professionals d’un sector a l’altre o d’un centre a l’altre en busca d’unes millors condicions laborals. Aquest fet no es donaria si poguessin anar cap a una harmonització. Per CCOO és molt important un increment pressupostari per aquest 2023, que ens permetria posar en marxa noves prestacions, alleugerir llistes d’espera, millorar les condicions dels convenis, acords i pactes que tenim oberts en aquest moment (Conveni Sanitat Concertada, 3r Acord ICS…). També cal pressupost per contemplar tot allò que conté l’Acord Marc per a una Administració del segle XXI, com ara una jornada laboral de 35 hores, la requalificació professional dels grups B i C1, jubilació parcial, permisos, vacances… Però tot plegat passa per l’aprovació dels pressupostos el proper mes de desembre.

Des de CCOO també hem incidit que tenim al personal esgotat, i en l’actualitat cal que veiem accions de millora, i no simple declaracions d’intencions.

El conseller ens ha manifestat que n’és conscient de moltes de les mancances que li enumerem i que treballarà per tal millorar tots els sectors, mantenir i atreure talent a la nostra sanitat i es compromet a fer accions per aconseguir una millora pressupostària.