CCOO de l’Hospital General de Catalunya mostra el seu desacord d’afavorir econòmicament només a una categoria professional

Davant la decisió unilateral de l’empresa

Comunicat de la secció sindical de CCOO a l’Hospital General de Catalunya

La Direcció de l’empresa de l’Hospital General de Catalunya ens entrega un document amb data 3 de novembre de 2021 on conté, de forma unilateral, la decisió d’afavorir econòmicament només al col·lectiu d’infermeres mitjançant un complement de millora voluntària corporativa

Des de CCOO manifestem el següent:

  • El nostre rotund desacord, ja manifestat a la mateixa empresa perquè no es poden afavorir a una categoria professional per davant del altres. Recordem que ho vam manifestar en l’anterior vegada i que vam ser l’únic sindicat que no vam signar aquestes situacions de desigualtat.
  • Cal aclarir que no estem en desacord en contra del plus per a les infermeres, però com a sindicat de classe, lluitem per tal que s’apliquin millores salarials amb la proporcionalitat per a cada categoria professional, tal i com hem fet i demostrat sempre.
  • El document en el seu conjunt, ens sembla insuficient econòmicament.
  • A més, donat que el complement per a infermeres és absorbible, significa que els quedaria congelat el salari durant molts anys. És a dir, les clàusules d’absorció i compensació expressada de forma reiterada ens sembla un abús empresarial innecessari. I volem recordar que a l’empresa existeixen altres acords que no només no son ni absorbibles ni compensables sinó que a més son objecte de revalorització.
  • També existeixen dades respecte que ha hagut un gran augment de pòlisses d’assegurances de salut privades, així com els acords que es mantenen amb la sanitat pública catalana. Tot plegat fa que es realitzin més assistència sanitària que recau vers tots els professionals, i no només vers una sola categoria professional. Tots plegats garanteixen el funcionament del sistema sanitari

Per tot plegat, des de CCOO a l’Hospital Universitari General de Catalunya exigim a l’empresa que reflecteixi econòmicament un augment previsible d’atenció a tots els col·lectius i instem a la resta de sindicats del Comitè d’Empresa a posicionar-se d’una forma clara i rotunda davant aquesta acció unilateral de l’empresa.

Sense perjudici de la col·laboració de la resta de sindicats, CCOO promourem el següent calendari de mobilitzacions a les portes de l’Hospital Universitari General de Catalunya: Tots els dimecres, de 14.30 a 15.30 hores a l’entrada de l’hospital.