CCOO de Catalunya valorem que la proposta presentada pel ministeri pot fer sostenible i suficient el sistema de pensions

La reunió de la Mesa del Diàleg Social, convocada pel ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions aquest matí, ha permès conèixer la concreció del segon tram de la reforma del sistema de pensions que hauria de complementar allò aprovat, el desembre del 2021, amb la Llei 21/2021. La primera impressió de la proposta és positiva pel que fa a les mesures plantejades, que, en el seu conjunt, reforçarien els ingressos del sistema i garantirien la suficiència i la sostenibilitat del sistema.

Així, l’increment progressiu de les bases màximes de cotització permetria augmentar-les per sobre de la inflació mitjana. Aquesta mesura s’acompanya de la millora del mecanisme d’equitat intergeneracional i d’una quota de solidaritat per a aquells salaris que estiguin per sobre de la base màxima. Per primera vegada es garantiria, així, que el sistema de cotització s’ajusti als ingressos reals. L’increment progressiu de la pensió màxima es realitzaria, a més, respectant el principi de contributivitat i dotant-lo de contingut, i millorant-se l’estructura d’ingressos.

Pel que fa al període de càlcul, el canvi proposat garanteix l’opció d’escollir els millors anys de cotització com en altres sistemes europeus i afavoriria especialment les persones treballadores que han patit carreres de cotització més irregulars. El període transitori de prop de 20 anys que es planteja amplia la possibilitat d’escollir el càlcul més beneficiós, en funció del fet que esdevingui més profitós calcular d’acord amb els darrers 25, o els millors 27 dels darrers 29 anys cotitzats.

En relació amb les mesures per reduir la bretxa de gènere valorem en positiu la fórmula d’integració de llacunes plantejada, l’increment de la quantia del complement de la bretxa de gènere de les pensions i el fet que es garanteixi la suficiència de les pensions mínimes i no contributives, que afecten majoritàriament les dones i la quantia de les quals mai hauria d’estar per sota del llindar de la pobresa.

Finalment, pel que fa al seguiment periòdic dels efectes de la reforma proposada i per a la qual es preveu el suport tècnic de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), a falta d’estudiar en detall la proposta, CCOO de Catalunya recorda que el seguiment de l’evolució del sistema de Seguretat Social ha de ser complementari a allò que es negociï en el marc de la concertació política i social. Aquesta ha estat, és i continuarà sent la millor garantia per millorar la sostenibilitat i la suficiència d’un sistema de pensions que ha fet un salt qualitatiu des de la introducció, l’any 1995, del Pacte de Toledo.

Barcelona, 11 de març de 2023