CCOO de Catalunya valora molt positivament l’aprovació de la reforma del Reglament d’Estrangeria coneguda ahir

Per al sindicat, aquesta reforma dóna sortida a la situació d’indefensió de molts joves, que es veien abocats a la irregularitat administrativa en arribar a la majoria d’edat

Des de CCOO de Catalunya valorem molt positivament l’aprovació, ahir dimarts, en Consell de Ministres de la reforma del Reglament d’estrangeria, que facilitarà l’accés i el manteniment de la situació de regularitat administrativa i afavorirà la integració laboral d’aquells menors no acompanyats que estan o han estat sota la tutela de l’Administració.

Aquesta reforma és absolutament necessària i coherent amb el fet que els menors no acompanyats que han estat acollits per les administracions, han de tenir una adequada continuïtat documental i una inserció laboral normalitzada i continuada. Actualment, les rigideses de la normativa vigent i les dificultats burocràtiques abocaven molts d’aquests joves a la irregularitat sobrevinguda en complir els 18 anys.

També volem destacar el pes que han tingut la participació durant el procés de consulta pública -que ha comptat també amb les aportacions del sindicat- d’un nombre important d’entitats del tercer sector, de particulars i de les mateixes comunitats autònomes, que posen de manifest que aquesta era una reforma molt reclamada per part de la societat civil.

Malauradament, també hem de lamentar el retard en l’aprovació d’aquesta esperada reforma arran de les dificultats plantejades pel Ministeri d’Interior, que ha comportat l’allargament innecessari de la situació de desprotecció i de patiment personal de milers de joves.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 20 d’octubre de 2021