CCOO de Catalunya valora el desbloqueig dels PGE per la 2022, però veu insuficients i poc eficaços els avenços en habitatge

CCOO valora positivament que s’hagi arribat a un acord en el si de Govern que desbloquegi la tramitació de el projecte de pressupostos generals de l’Estat per al 2022. Aquest serà de vital importància per a la nostra societat en tant que, a més dels importants recursos que habitualment mobilitza el pressupost, l’any que ve vehicularà també un important volum de fons europeus que serviran per transformar l’economia del país.

No obstant això, CCOO considera que algunes de les mesures anunciades són insuficients i confia que el seu tràmit parlamentari serveixi per millorar-les.

Per a CCOO els anuncis sobre el contingut de la futura llei pel dret a l’habitatge suposen un avanç positiu, ja que s’obre una porta, però insuficientment respecte de la situació actual, que requereix mesures estructurals i de veritable protecció social per garantir un habitatge digne per a tota la població.

CCOO valora els avenços en matèria de control del preu màxim de lloguer a les zones tensades (baixades per a persones jurídiques amb més de 10 habitatges i congelació de rendes per a propietaris amb menys de 10 habitatges), gravamen dels habitatges buits (fins a un 150 % de recàrrec en l’IBI), impuls d’un parc de lloguer social (reserva d’un 30 % d’habitatge protegit a les noves promocions, la meitat de lloguer, i la prohibició de venda dels habitatges públics de lloguer) i reduir els avantatges fiscals de les entitats dedicades a l’arrendament d’habitatge.

CCOO considera que la llei d’habitatge ha de ser una llei d’aplicació efectiva i obligatòria en tots els municipis amb zones tensades. En el cas de la regulació dels lloguers considerem que s’ha de mantenir vigent la Llei 11/2020 i afegir per la via legislativa a la llei catalana, pionera en aquest àmbit, les millores que a escala estatal estiguin previstes en el nou acord per donar major protecció a la funció social de l’habitatge, promoure la igualtat, facilitar la mobilitat i el canvi de residència per a les persones treballadores, i per aconseguir un mercat de treball i una economia més eficient.

CCOO creu insuficient abaixar només el lloguer a les persones jurídiques amb més de 10 habitatges en zones tensades, ja que representen una part petita de l’oferta i a més aquesta disposició només serà efectiva 18 mesos després d’aprovada la llei, de manera que el seu efecte serà mínim i molt a llarg termini. A més, és fonamental que la limitació dels preus siguin establerts d’acord amb els salaris de la població i al cost de la vida, i no als preus actuals de mercat, de manera que cap família hagi de destinar més del 30 % dels seus ingressos a les despeses de l’habitatge.

CCOO considera que el bo jove d’ajuda al lloguer (250 euros/mes) anunciat és una mesura ineficaç per garantir el dret a l’habitatge i que possiblement es traslladi als preus de lloguer i acabi beneficiant de nou els propietaris arrendadors amb els diners públics, com va passar en el passat amb les ajudes al totxo. Llevat que els bons d’ajuda es limitin a habitatges llogats per sota d’un preu màxim assumible per les llars joves i que s’articulin mitjançant un registre públic de contractes d’arrendament que introdueixi transparència i redueixi la discrecionalitat en els lloguers pagats. En tot cas l’abast de el bo jove serà limitat: el seu pressupost és de 200 milions i s’estima que beneficiarà 40.000 joves en l’Estat espanyol, menys del 10 % de la població jove que resideix de lloguer amb rendes inferiors a 23.700 euros.

Els ajuts i subvencions en matèria d’habitatge, tant el bo jove de lloguer com qualsevol altra dins dels plans d’habitatge i rehabilitació haurien de prioritzar les àrees d’habitatge tensades. Aquells ajuntaments que tenint zones tensades no adoptin les mesures recollides en la llei (control de preus, gravamen habitatges buits, etc.) no haurien de poder optar per tant a aquests fons estatals.