CCOO de Catalunya reclama als partits polítics que accelerin la modificació de la Llei de política lingüística adaptant-se a l’actual llei d’educació

CCOO de Catalunya reclama als partits polítics que accelerin la modificació de la Llei de política lingüística adaptant-se a l’actual llei d’educació per donar, així, resposta a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) amb el consens més ampli possible i que el Govern eximeixi de qualsevol responsabilitat els equips directius, el personal docent i els altres professionals dels centres educatius. 

Davant la resolució del TSJC en què instava la Generalitat al compliment de la sentència del 25 % de castellà als centres educatius, CCOO de Catalunya demana responsabilitat als grups parlamentaris per tancar l’acord legislatiu que faci possible assegurar el model d’immersió lingüística català, adaptant-se als requeriments de la llei d’educació actual, LOMLOE, i no a l’antiga llei Wert (LOMCE) a la qual es fa referència a la sentencia del TSJC.

CCOO de Catalunya instem el Govern de la Generalitat a donar suport als equips directius i professionals dels centres educatius en l’elaboració i l’aplicació dels projectes lingüístics, i que assumeixi tota responsabilitat davant de l’execució de la sentència.

El sindicat considera que cal treballar des de la comunitat educativa, els agents socials i els partits polítics per preservar el consens en relació amb el model lingüístic català, protegir els infants i evitar qualsevol conflicte lingüístic als centres educatius i a la societat.

CCOO de Catalunya rebutgem els efectes que la justícia provoca amb una sentència que es pren sense cap sentit pedagògic ni educatiu i refermem el nostre compromís amb la llengua catalana, la llengua pròpia de Catalunya, que es troba encara en desavantatge. El sindicat considera que és necessari un esforç més gran de les administracions i de les entitats per garantir els drets lingüístics de tota la població.