CCOO de Catalunya presenta l’informe Situació de la renda garantida de ciutadania i de l’ingrés mínim vital

Les dades de l’Enquesta de condicions de vida 2021 mostren la situació socioeconòmica en la qual ha impactat la crisi de preus que estem patint, i que afecta especialment les rendes més baixes. Si la COVID-19 i les mesures de restricció provocades per la crisi sanitària van aprofundir i eixamplar la desigualtat en l’accés a la renda, la forta inflació dels darrers mesos ha suposat una situació d’emergència social per a les persones amb menys recursos. Són precisament aquestes persones les que necessiten amb més intensitat la protecció d’unes rendes mínimes que encara no garanteixen que les persones o famílies que es troben en situació de pobresa puguin exercir el seu dret, recollit a l’Estatut d’autonomia, a accedir als mínims d’una vida digna.

El segon informe semestral que CCOO de Catalunya dedica a les rendes mínimes tracta de posar en relleu les necessitats immediates de la societat catalana davant la reforma de la Llei 14/2017 de la renda garantida de ciutadania (RGC), el seu encaix i/o coordinació amb l’ingrés mínim estatal, aprovat fa dos anys, i el debat sobre els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2023.

Aquest informe destaca la situació de cronificació de la pobresa que estem patint a Catalunya, l’increment de la desigualtat i els reptes pel que fa la qualitat d’un servei que encara no desplega l’escut social que necessiten les llars i les persones més afectades per la pobresa i la precarietat a Catalunya.

Amb una bateria de propostes a curt, mitjà i llarg termini adreçades a la gestió, a la política pressupostària i a l’àmbit normatiu, l’informe Situació de la renda garantida de ciutadania i de l’ingrés mínim vital pretén servir d’estímul i al·licient per generar un debat que demana la concertació i forts consensos polítics per garantir unes polítiques de protecció social al servei de la justícia i de la cohesió social a Catalunya.