CCOO de Catalunya presenta l’estudi Situació laboral de la població estrangera a Catalunya. Informe desembre 2021. La població marroquina

En el marc del actes del 8 de Març del 2022

El proper 11 de març, a les 11 h, a la seu de l’Associació Intercultural Diàlegs de Dona de Barcelona, es presentarà l’estudi Situació laboral de la població estrangera a Catalunya. Informe desembre 2021. La població marroquina, elaborat pel Centre d’Estudis i Recerca Sindical (CERES) i el Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE), que enguany analitza la situació de la població marroquina resident a Catalunya.

L’informe incorpora, a banda d’una anàlisi general sobre la situació de la població estrangera, una altra part de tipus monogràfic centrada, en aquesta ocasió, en la població d’origen marroquí. També incorpora una part d’anàlisi qualitativa a partir d’un grup de discussió de persones expertes. Aquesta tècnica permet d’obtenir un coneixement més aprofundit del fenomen del que ens proporcionen les dades estadístiques disponibles. Finalment, es presenten un seguit de propostes orientades a millorar la situació de la població estrangera d’origen marroquí.

L’estudi posa de manifest com la pèrdua d’ocupació i l’increment de l’atur són més intensos en la població estrangera i, dins d’aquesta, ho són molt més en el cas de la població marroquina. La temporalitat i la parcialitat també són superiors en la població estrangera, i encara ho són més en el cas de la població marroquina. En síntesi, tots els indicadors estructurals són pitjors en el col·lectiu marroquí i molt pitjors en les dones marroquines.

En la presentació de l’informe, hi intervindran Fàtima Ahmed, presidenta de l’Associació Intercultural Diàlegs de Dona; Dani Garrell, sociòleg del CERES, i Anna Tomàs, coordinadora del CITE al SAIER de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquesta presentació s’emmarca en els actes de celebració del 8 de Març organitzats pel sindicat.

Agenda

Divendres, 11 de març de 2022
11 h
Associació Intercultural Dialègs de Dona, al carrer de l’Hospital, 56,
de Barcelona (antiga Escola Massana)