CCOO de Catalunya lamenta i denuncia que tres persones treballadores han mort en els darrers dies per accidents laborals

CCOO lamenta que aquesta estigui sent una setmana negra que pel que fa a la sinistralitat laboral, amb el trist balanç de tres persones treballadores mortes en la darrera setmana a Catalunya. Dos d’aquests accidents mortals, traumàtics, s’han produït al sector de transport, i el tercer ha estat de caràcter no traumàtic. Respecte als accidents de caràcter no traumàtic –per exemple, infarts, ictus, o vessaments cerebrals, que es produeixen per causes psicosocials- cal remarcar que les xifres proporcionades pel Departament d’Empresa i Treball de la Generaltiat en data d’octubre de 2022 ens indiquen que en aquests deu  mesos s’ha superat en un 42% el nombre d’accidents mortals de tot l’any 2021

Aquest increment exponencial d’aquesta mena d’accidents mortals  posa de manifest la imperiosa i urgent necessitat de treballar en l’anàlisi de les seves causes, per tal d’establir-ne les accions preventives i correctores necessàries per fer-hi front i reduir-los al màxim, amb la plena implicació de l’administració pública i els agents socials.

Tanmateix, el darrer accident mortal traumàtic va tenir lloc ahir a la Fira de Barcelona durant  els treballs de muntatge del Mobile World Congress (MWC), quan un treballador de 21 anys d’una empresa subcontractada va resultar mort a conseqüència d’un atrapament per desplaçament de la càrrega del vehicle que s’estava descarregant en aquells moments en el recinte firal.

Novament, i com ve essent habitual en aquests darrers anys, la cadena de subcontractació lligada a les licitacions, en aquest cas per part d’una empresa pública, posen al descobert la falta de coordinació real de les activitats empresarials. Escrites i documentades sobre paper, però mancades de tota efectivitat preventiva.

Així mateix cal  denunciar l’increment del nombre d’accidents mortals en jornada el 2022, segons dades del Ministeri de Treball, que es de vuitanta persones treballadores mortes durant la seva jornada laboral a Catalunya, cosa que suposa un increment d’aprop del 10% d’accidents mortals respecte del 2021. Això es un senyal del deteriorament que pateix el sistema de prevenció de riscos laborals a les empreses i administracions, en moments de creixement d’activitat econòmica i d’increment de beneficis empresarials.

L’augment de la sinistralitat laboral en els darrers anys indica clarament el deteriorament del sistema preventiu del país i per tant requereix amb urgència d¡un pla de xoc impulsat per las administracions implicades que aposti per una prevenció real i de qualitat i que permeti garantir la seguretat i salut de les persones treballadores.

CCOO reclama la publicació d’un llistat d’empreses amb sancions fermes per incompliments greus i molt greus de la normativa de prevenció de riscos laborals i la creació de mecanismes que impedeixin llur contractació amb les administracions o que percebin subvencions  o ajudes publiques.

Es de màxima urgència fer canvis normatius que obliguin a internalitzar la prevenció a les organitzacions empresarials i administracions, per l’esgotament que suposen el sistema dels serveis de prevenció aliens, que s’han convertit en oligopolis que han deteriorat el seu servei preventiu. Cal també regular  les ratios de recursos humans i tècnics, les seves obligacions preventives i que l’administració millori els mecanismes de les auditories i del control d’aquests serveis de prevenció.