CCOO de Catalunya estudia mobilitzacions als serveis de Medi Ambient de Barcelona ciutat

El passat 24 de febrer del 2022 es va convocar la Comissió Paritària del conveni col·lectiu que engloba les activitats de Medi Ambient de Barcelona amb la intenció de tractar els increments salarials corresponents als anys 2019, 2020 i 2021. A l’esmentada reunió, des de CCOO vam donar trasllat de les nostres pretensions econòmiques i que consisteixen en un increment de l’ 1,5 % per al 2019, un 0,5 % per al 2020 i un 6,5 % per al 2021, tots els anys amb revisió retroactiva des del primer dia de gener de cada any. El 2 de març les patronals van presentar-se sense cap proposta , amb la falta de temps per valorar les propostes sindicals com a excusa. Però tot i així van decidir mantenir la reunió programada.

Ahir, 15 de març, va tenir lloc la tercera reunió, en la que la part empresarial va presentar una “oferta” consistent a aplicar un increment del 0,6 % per al 2019, un 0 % per al 2020 i un 0,9 % per al 2021.

Des de CCOO ja vam posar de manifest a la mateixa reunió que aquesta proposta és un insult de part de CESPA, FCC, CLD i URBASER al conjunt de treballadors i treballadores. Totes les empreses que exploten els contractes externalitzats per l’Ajuntament de Barcelona són empreses privades que tenen uns beneficis estratosfèrics, beneficis que no es reparteixen amb el conjunt dels treballadors i les treballadores. Quan les nostres empreses decideixen presentar-se a un concurs, ho fan de manera conscient i, sobretot, voluntària, per això és inadmissible que el seu guany sigui a costa de l’empobriment d’aquells i aquelles que generem el benefici amb la nostra feina. No permetrem, que guanyant diners, com fan, vulguin empobrir els treballadors i treballadores dels contractes als quals concorren de manera voluntària per compte i risc propi.

Atès tot això, des de CCOO hem procedit a convocar reunió de les seccions sindicals de les quatre empreses que estan afectades pel conveni en discussió, per treballar en un full de ruta i preparar la mobilització que permeti exigir increments salarials que garanteixin i millorin el poder adquisitiu d’uns treballadors i treballadores que avui treballen amb salaris del 2018.

Volem salaris i condicions dignes!