CCOO de Catalunya celebra l’acord assolit i ratificat per la plantilla en assemblea aquest matí i que permet desconvocar la vaga convocada pels serveis de neteja viària, sanejament urbà i medi ambient a L’Hospitalet de Llobregat

A l’assemblea celebrada aquest matí als locals de l’empresa, la plantilla FCC MA de la ciutat de L’Hospitalet, ha ratificat  de manera molt majoritària el preacord portat per part del comitè de vaga i que va tenir lloc en el dia d’ahir després de dos dies de mediació al Departament de Treball.

CCOO valora positivament un acord que té el següent contingut:

En relació amb l’estat de la flota de vehicles i el seu manteniment, es portarà a terme una auditoria interna dels vehicles, amb participació de la representació legal dels treballadors i treballadores, per avaluar l’estat de la flota i concretar un pla d’actuacions sobre la mateixa que estigui adreçat a garantir la seguretat i salut de la plantilla i de la ciutadania en general.

Resoldre en un termini un termini que va des dels 5 als 30 dies aproximadament, diversos conflictes existents en matèria de contractació, estabilitat de la plantilla, adaptació de la reforma etc.

En matèria salarial, les parts acorden que falta aplicar un càlcul dels endarreriments corresponents a l’any 2021, corresponents en calcular un increment del 5,4% sobre el salari percebut a l’any 2021. Aquests endarreriments es pagaran en 3 parts iguals al maig del 2022, gener del 2023 i desembre de 2023. º

Per l’any 2022, s’actualitzarà les taules provisionals existents a 1 de gener amb l’increment del 5,4% i es pagaran els endarreriments generats fins al dia d’avui en la nòmina del mes de maig del 2022. I es practicarà una revisió salarial segons IPC estatal a 31 de desembre del 2022 sobre tots els conceptes salarials.

La resta del conveni queda com estava.

CCOO valora molt positivament un acord que permet garantir les condicions laborals de la plantilla, tant a nivell de salut laboral, com de contractació i condicions econòmiques, i que a la vegada permeten a l’empresa satisfer els endarreriments del conveni i els increments derivats d’una situació de forta inflació de forma més espaiada.

Una vegada més, la lluita col·lectiva, el treball conjunt i unitari, han donat els seus fruits.