CCOO de Catalunya, amb el suport del Consorci per a la Formació Contínua, posa en marxa un programa d’orientació per a persones que han estat en ERTO

Orientació professional per garantir més estabilitat a la feina!

Aquest servei fa assessorament personalitzat a l’usuari per revisar la seva situació professional.

Tan sols una de cada dues persones treballadores té avui certificades les seves competències professionals. Aquesta situació comporta més dificultats a l’hora de canviar de lloc de treball, de gaudir del merescut reconeixement professional o de continuar formant-se. Els efectes de la pandèmia, l’avenç tecnològic i la lluita contra el canvi climàtic s’acompanyen de canvis importants en molts sectors on es fa palesa la necessitat que els treballadors i treballadores actualitzin els seus coneixements i acreditin les seves competències per anticipar l’efecte que poden tenir aquests canvis sobre la seva feina. Per aprofitar les oportunitats que es posen al seu abast, l’eina clau per acompanyar aquests processos d’acreditació i de formació és l’orientació de les persones treballadores, perquè convida a entendre’n la situació i les oportunitats que tenen per millorar-la.

CCOO de Catalunya, amb el suport del Consorci per a la Formació Continua, ha iniciat un programa d’orientació de persones que han estat en ERTO, que posa al seu servei un assessorament personalitzat per revisar la seva situació professional. Una oportunitat per consultar i entendre les millores que podem introduir en la nostra trajectòria laboral per tal d’assolir més estabilitat en el futur immediat. La formació i la qualificació són la clau de volta per millorar la nostra situació a la feina, assolir més productivitat i millors salaris. Amb aquest servei d’orientació manifestem el nostre compromís en una qüestió que cada dia esdevé més important per als treballadors i treballadores.

Oferta i procediment

Amb el nom de Servei d’Orientació s’ofereix un servei que, amb el suport de personal tècnic especialitzat en orientació laboral i mitjançant la realització d’un conjunt de tutories individualitzades, acompanyarà les persones treballadores a l’hora de definir el seu objectiu professional i de dissenyar, conjuntament, un pla d’acció per millorar la seva situació laboral.

El servei està dirigit prioritàriament a persones que en aquests moments estan o han estat en situació d’ERTO a causa de la COVID-19, però també es pot adreçar a persones que estiguin treballant en el sector privat. El seu objectiu és permetre que les persones usuàries es puguin plantejar diferents reptes professionals, com ara un canvi de feina dins de la seva especialitat o bé un canvi de sector productiu, prioritzant aquells que en aquests moments ofereixen una major estabilitat laboral.

Amb l’assessorament i el suport gratuït del personal tècnic en orientació professional, les persones usuàries del servei podran actualitzar i millorar les seves capacitats professionals, identificar competències professionals que es puguin acreditar i dissenyar un itinerari formatiu per millorar les seves perspectives laborals.

Si tens interès a participar-hi, tenim tres punts d’actuació on et podran atendre. Aquests se situen als locals de CCOO de Barcelona, Girona i Reus. Al lloc web www.ccoo.cat/orientacio, hi trobaràs tota la informació que necessites sobre el servei i com sol·licitar informació.

A més d’aquest Servei d’Orientació, el programa també ofereix formació per a l’ocupació per a les persones participants. Així, l’oferta formativa habitual de la Fundació Paco Puerto creix amb la realització de certificats de professionalitat com són: Organització i gestió de magatzems, Guia per a itineraris de baixa i mitja muntanya, Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web, Vigilància, seguretat privada i protecció de persones, i Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Tota l’oferta formativa de la Fundació Paco Puerto es pot trobar al nostre web: www.fundaciopacopuerto.cat.

La informació d’aquest servei la pots trobar en aquest enllaç: www.ccoo.cat/orientacio