CCOO convoca vaga indefinida a l’empresa Amarres de Barcelona, SL, a partir del 17 gener

El passat dia 4 de gener va ser presentat el preavís de vaga indefinida de les treballadores i treballadors de l’empresa Amarres de Barcelona, SL, a partir del 17 de gener.
Entre els motius presentats en el document registrat, cal destacar la sol·licitud d’unificació de salaris de tota la plantilla per evitar, així, la doble escala salarial que existeix actualment, i els augments salarials pertinents per a tot el personal, ja que existeixen sous congelats des del 2012 del personal provinent de l’empresa CEMESA.

 
En el mateix document podem trobar també les següents sol·licituds i motius:


– Falta d’efectius suficients per cobrir les necessitats del servei.

 
– Pagament per la realització de serveis auxiliars.

 
– Pagament per polivalència.