CCOO convoca vaga dels sectors de sanejament urbà, jardineria i manteniment d’enllumenat públic de Figueres

Els sindicats COBAS i CCOO convoquem una vaga indefinida en els sectors públics de manteniment de l’enllumenat públic, jardineria i sanejament urbà de la ciutat de Figueres.

Després de mesos de negociacions ens trobem en un altre atzucac, promogut per l’immobilisme de l’actual equip de govern.

La lògica pretensió dels sindicats de mantenir les condicions laborals de  les treballadores i treballadors dels sectors afectats xoquen contra la voluntat expressada de reduir la massa salarial per part del regidor Pere Caselles.

Les actuals condicions de treball provenen de l’acord arribat el 24 de desembre del 2017 entre la part social i l’equip de govern d’aquell moment. Llavors la solució consensuada a la qual es va arribar entre les parts va ser aprovar un conveni franja que assegurava les condicions laborals de les persones treballadores que passessin de l’empresa FIGUERES ECOSERVEIS a FISERSA. Aquest acord va estar ratificat per unanimitat en el ple municipal.

Més tard, als sindicats se’ns va obrir la possibilitat de signar un conveni ciutat, és a dir, que els sectors públics afectats tinguessin un únic conveni, estiguessin a l’empresa que estiguessin. Aquest conveni és va signar per la part empresarial per la FOEG (Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona) i pels sindicats majoritaris en el comitè d’empresa. Aquest acord també va ser ratificat pel ple municipal. Aquest conveni no va tenir la consideració d’estatutari al ser qüestionada una part de la representació sindical, tot i que sí que té una consideració de conveni d’eficàcia limitada o extraestatutari.

Els sindicats hem demanant renovar aquests acords que assegurin les condicions de las plantilles afectades, trobant-nos amb la negativa de negociar aquest punt de l’empresa FISERSA, SA, tot i les diferents propostes ofertes, i fins i tot demanant a la part empresarial que si tenia alguna altra fórmula estem oberts a parlar-ne.

Entenem que la negativa a negociar aquest punt prové de l’actual equip de govern.

La decisió de dividir els serveis en diferents empreses (jardineria a UTE SIFU BROCOLI, enllumenat i neteja viària a FISERSA i recollida d’escombraries a un altra empresa) sembla que té com a objectiu únic poder reduir els costos salarials, per aconseguir tenir una doble escala salarial en alguns dels serveis i poder modificar a mitjà termini les condicions laborals.

També ens agradaria començar a aclarir alguns conceptes. Quant l’ajuntament diu que municipalitzà un servei perquè el passa a FISERSA (Figueres de Serveis, SA), cal aclarir que això no és correcte. Municipalitzar un servei  és que aquest depengui directament de la direcció municipal. En el cas de FISERSA estem parlant d’una empresa de capital públic, però de gestió privada, ja que, tal com el seu nom indica, és una societat anònima.

Tampoc entenem per què es divideixen els serveis de neteja viària i recollida d’escombraries, quan a tot arreu que s’ha provat s’han tornat a unificar per culpa de la pèrdua de qualitat que es produeix, pèrdua que la ciutat de Figueres no es mereix. Potser cal pensar malament i decidir que darrere solament hi ha l’intent d’abaixar costos a expenses de les condicions de treball de les persones treballadores, sense pensar en els perjudicis que a la ciutadania de Figueres li pot produir.

De totes maneres, si creuen que és un bon camí per a les plantilles dels serveis públics externalitzats, animem l’actual equip de govern a absorbir a FISERSA l’actual plantilla de netejadores d’espais municipals, ja que en aquest cas sí que podem parlar d’una millora de condicions laborals d’un sector fortament feminitzat i precaritzat. En aquest cas, trobaran tota la nostra col·laboració.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 2 d’agost de 2021