CCOO convoca concentració i vaga demà als serveis socials de l’Ajuntament de Rubí

CCOO convoca una aturada parcial de 10 a 12 hores i una concentració davant l’ajuntament de Rubí, a les 10,30 h per denunciar la manca de reconeixement a la feina que realitza el personal dels Serveis Socials bàsics i l’absència de mesures que protegeixin la seva salut.

Denunciem que la sobrecàrrega de treball que pateix el personal afectat té una incidència directa i greu en la seva salut psicosocial, fet que provoca repercussions en l’àmbit personal, familiar i professional i que afecta la qualitat dels serveis que es presta.

Entre d’altres coses, el col·lectiu exigeix que es cobreixin de manera immediata les vacants per a baixes temporals (però no amb personal externalitzat en precàries condicions laborals), es compleixi amb les ràtios establertes, es realitzi una avaluació específica dels riscos psicosocials, es facin campanyes de promoció de la salut psicosocial, s’activi un servei d’atenció psicològica immediata i s’incrementin les seves retribucions, ajustant-les al grau de competències i professionalitat equivalent a altres professionals de l’ajuntament i de la província de Barcelona.

Per més informació sobre les reivindicacions veure aquest enllaç.

Barcelona, 21 de febrer de 2022