CCOO considera d’alt risc per a la gestió sanitària els continus canvis a la gerència de l’ICS

El passat 23 de febrer del 2023, la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya vam assistir al Consell d’Administració de l’Institut Català, on, a banda dels temes tractats a l’ordre del dia, com a punt sobrevingut ens van comunicar el cessament de l’actual gerent, la Sra. Yolanda Lejardi, i el nomenament del nou gerent, el Sr. Xavier Pérez.

Des de CCOO, sense entrar a discutir la vàlua professional de tots els gerents i gerentes de l’ICS, considerem que no és adequat per a una institució realitzar tants canvis en la seva gerència en un curt espai de temps, i és que l’ICS ha nomenat i cessat 8 gerents i gerentes en els darrers 15 anys, gairebé un gerent diferent cada dos anys. És del tot evident que no es pot realitzar cap política de desenvolupament o cap projecte en aquests períodes, cosa que ha condemnat l’ICS a l’interinatge etern.

Cal recordar que l’ICS és una empresa pública, que en l’actualitat està formada per més de 50.000 professionals i que és el major proveïdor del CatSalut. Per tant, considerem que per al bon funcionament de qualsevol institució, de ben segur, cal apostar per projectes amb recorregut que ajudin a millorar els innombrables problemes de la sanitat catalana, com les llistes d’espera, la situació d’alguns centres, la dotació de professionals i un llarg etcètera. Tanmateix, creiem que es tracta d’una manca de respecte cap a les professionals que en formem part i els seus representants, ja que canviem d’interlocutor constantment, la qual cosa impossibilita un diàleg seriós i fructífer per al conjunt de catalans i catalanes.

Desitgem molts encerts tant a la gerent sortint com al gerent entrant, i esperem que des de la Conselleria de Salut es prenguin de manera més seriosa l’Institut Català de la Salut, tant en aquest com en altres aspectes.