CCOO celebra que el 41 % de la nova contractació registrada al mes d’agost sigui indefinida

Les dades de l’atur registrat del mes d’agost mostren una clara millora respecte d’ara fa un any (40.000 persones desocupades menys) fet que denota una millora de l’ocupació, tot i que hi ha prop de 350.000 persones sense feina. En relació amb el mes de juliol, la tendència de la desocupació ha estat creixent, ocasionada sobretot pel sector serveis, amb un component marcadament estacional i que enguany ha vist com la temporada d’estiu finalitzava abans que altres anys. Tot i així, el 41 % de la nova contractació registrada a l’agost ha estat indefinida. Aquest resultat positiu és fruit del desplegament de la reforma laboral que cal seguir defensant per reduir la rotació laboral i la parcialitat involuntària. Per contribuir a la millora del mercat de treball i reforçar el teixit productiu, cal apostar per la seva reindustrialització amb un marc de referència clar com el Pacte nacional per a la indústria. El context inflacionari demana una pujada de salaris, desbloquejant els convenis col·lectius, per mantenir la demanda interna sense qüestionar la recuperació econòmica.

ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA

El mes d’agost del 2022 deixa una xifra de 350.945 persones registrades com a aturades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa una reducció interanual del 10,3 % (40.183 aturats i aturades registrats menys que fa un any).

Respecte del mes anterior, l’atur registrat presenta un increment de 9.554 persones (2,8 % més). La població menor de 25 anys registra un augment del 4,2% respecte del juliol, sent sobretot les dones joves les més afectades. Aquest resultat fa que a Catalunya hi hagi un total de 18.479 joves que cerquen feina sense èxit.

ATUR PER SECTORS D’ACTIVITAT

Respecte de l’agost del 2021, ha caigut l’atur en tots els sectors. La construcció ha reduït l’atur en un 12,4 %, els serveis ho ha fet en un 11,1 % i la indústria en un 6,3 %. Finalment, l’agricultura ha reduït l’atur en un 14,1 %.

Respecte del mes anterior, tots els sectors econòmics han augmentat les xifres d’atur, tret de l’agricultura, que ha aconseguir reduir la desocupació en un 5 % fruit, en part, per l’avançament de la verema. En aquest cas, els serveis han incrementat l’atur en un 3,7 %, la construcció en un 2,8 % i la indústria en un 2,3 %.

Atur Agos 2022

ATUR PER SEXES

Les dones representen el 58 % del total de persones sense feina. Respecte d’ara fa un any, els homes han reduït l’atur en un 10,9 % mentre que les dones ho han fet en un 9,8 %. Respecte del juliol del 2022, hi ha un increment de persones aturades del 2,7 % d’homes i del 2,9 % de dones.

CONTRACTACIÓ REGISTRADA

El total de nous contractes registrats a Catalunya el mes d’agost és de 207.922, dels quals el 41 % són de caràcter indefinit. Respecte de l’agost del 2021, la contractació indefinida ha augmentat en un 256,3 % mentre que la temporal ha caigut en un 30,9 %. En comparació al juliol, s’han signat 40.140 contractes indefinits menys i 34.427 contractes temporals menys, caiguda que suposa un 26,4 % menys.

Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya considera que:

1. La recuperació del salaris és la clau de volta per poder fer front a un entorn d’alta inflació sense posar en joc la recuperació econòmica. S’ha d’activar la negociació col·lectiva i garantir mitjançant clàusules de garantia salarial i també l’actualització de l’SMI, el manteniment del poder adquisitiu i l’estabilitat de la renda disponible de les llars treballadores.

2. És urgent millorar la situació de les rendes més baixes que són les que més estan patint l’impacte de la inflació per concentrar la seva despesa en béns i serveis fonamentals. És necessari l’increment en un 15 %  de la renda garantida, la gratuïtat del transport i un bo únic de 150 € per poder fer front a l’increment de preus de serveis bàsics.

3. Els fons europeus s’han d’emprar de manera útil i àgil perquè es tradueixin en una millora de l’ocupació i de la productivitat. El respecte a les clàusules socials i l’efecte palanca que ha de tenir sobre la inversió privada són les dues principals garanties perquè la recuperació, la transformació i la resiliència del teixit productiu siguin efectives.

4. Cal enfortir el teixit productiu català allunyant-lo de la rotació, la precarietat i la inestabilitat amb polítiques clares que apostin per la reindustrialització, com ara el Pacte nacional per a la indústria.