CCOO Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf organitza el seu 3r congrés amb el títol: “Treball Digne, sostenibilitat i igualtat”

Garantint totes les mesures de seguretat sanitària, dijous 15 d’abril, al Teatre Casal de Vilafranca del Penedès

CCOO del Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia, Garraf organitza el seu 3r congrés, en el que participaran 160 delegats i delegades dels diferents sectors d’activitat i de les quatre comarques. El sindicat es presenta en aquest 3r congrés amb una fusió territorial molt consolidada, amb 29.312 persones afiliades i un 44,63% de representativitat a les empreses, sent el primer sindicat a totes quatre comarques, desglossat de la següent forma:

Comarca                             Afiliació           Representativitat a les empreses          Representativitat a les empreses (%)         

Baix Llobregat                    23.107                                   2736                                                                     44,89
Alt Penedès                          2.292                                      394                                                                      45,97
Anoia                                    1.317                                          220                                                                    38,19
Garraf                                    2.416                                        227                                                                     40,75
Totals                                   29.312                                        3.577

Els debats se centren a adaptar-se al context de crisi econòmica i social apostant pel diàleg social i la concertació al territori per garantir transicions socials justes i, assumir la digitalització i la transició ecològica com a oportunitats per generar ocupació de qualitat i amb drets. També es debatrà sobre l’organització interna d’implementar un sistema d’acollida, assessorament, participació i comunicació que permeti, des de la proximitat, organitzar i representar als sectors més vulnerables i precaris del món del treball. Es presentaran 3 resolucions sobre: Concertació territorial, sindicat feminista i joventut i noves realitats del treball.

L’actual secretari general, Josep M. Romero, optarà a la reelecció per un nou període de quatre anys i presenta un equip amb un 40% de dones, que combina estabilitat amb renovació, rejoveniment i diversitat dels diferents sectors d’activitat existents a CCOO.

Per la coordinació de l’Alt Penedès i el Garraf es proposarà a l’Albert Rodríguez, sindicalista i assessor jurídic de Vilanova i la Geltrú, bon coneixedor de la realitat institucional i social de la vegueria del Penedès amb àmplia experiència i responsabilitats sindicals a CCOO.
En el cas de a coordinació de l’Anoia, l’Alfred Simó és la persona proposada pel difícil repte de rellevar a l’Alfonsa Santiesteban. En Simó és igualadí, professor de primària, especialitzat en formació d’adults, qualificacions professionals i molt vinculat a moviments socials i educatius de la comarca.

Aquest congrés presenta una novetat important des del punt de vista de la sostenibilitat ecològica. Les emissions de gasos amb efecte hivernacle seran compensades de manera certificada a partir de la regeneració d’una zona boscosa de Catalunya, malmesa per grans incendis forestals. Es tracta de la primera vegada que una organització sindical desenvolupa aquesta pràctica ambiental en aquestes comarques, amb l’objectiu de contribuir en la lluita contra el canvi climàtic i de transmetre aquesta necessitat al si dels centres de treball.

A l’acte inaugural, previst a les 9.25 hores, participaran representants del món de la cultura com a símbol de suport a un sector molt castigat per la crisi. Adreçaran unes paraules de salutació i benvinguda l’alcalde de Vilafranca del Penedès, Pere Regull, i el president del consell comarcal de l’Alt Penedès, Xavier Lluch.

L’acte de cloenda del congrés està previst a les 16.30 hores amb la intervenció de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya i del nou secretari o de la nova secretària general de la Unió Intercomarcal de CCOO del Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf.

Aquest congrés presenta una novetat important des del punt de vista de la sostenibilitat ecològica. Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle seran compensades de manera certificada a partir de la regeneració d’una zona boscosa de Catalunya, malmesa per grans incendis forestals. Aquesta pràctica ambiental té l’objectiu de contribuir en la lluita contra el canvi climàtic i de transmetre aquesta necessitat al si dels centres de treball.