CCOO alerta que les dades d’atur a Catalunya reclamen d’un consens ampli per uns pressupostos en clau social

Un 43,4% de la nova contractació registrada el mes de novembre és indefinida

El mes de novembre deixa una xifra de 348.982 persones sense feina, un 5,6% menys que fa un any, amb un balanç positiu pel que fa l’atur registrat. Malgrat les incerteses del context econòmic, l’alta inflació i la caiguda de la demanda i del consum, el mercat de treball continua demostrant resiliència i capacitat de generar ocupació, tot i que a un ritme més lent. A més, la nova contractació registrada segueix una tendència positiva pel que fa a contractació estable, amb un 43,4% de nova contractació indefinida, el que confirma la tendència de millora iniciada amb la reforma laboral. Per no perdre aquesta tendència i continuar enfortint el nostre teixit productiu cal que la millora en l’estabilitat vagi acompanyada del manteniment del poder adquisitiu de les persones treballadores, i per tant, urgeix el desbloqueig de la negociació col·lectiva i de la millora dels salaris mitjançant clàusules de revisió. La resistència per part de la patronal en aquest sentit és injusta en termes socials i ineficient i irresponsable en termes econòmics.

ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA

El mes de novembre de 2022 deixa una xifra de 348.982 persones registrades com a aturades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa una reducció interanual de -5,6% (20.840 persones aturades menys que fa un any).

Respecte el mes anterior, l’atur registrat presenta un lleuger increment de 986 persones (0,3% més). La població menor de 25 anys registra una reducció de l’1,3% respecte el passat mes d’octubre. Aquest resultat fa que a Catalunya hi hagi un total de 20.620 joves que cerquen feina sense èxit.

ATUR PER SECTORS D’ACTIVITAT

Respecte el mes de novembre de 2021, ha caigut l’atur en tots els sectors. La construcció ha reduït l’atur en un 7,3%, els serveis ho han fet en un 6,6% i la indústria en un 0,9% menys. Finalment, l’agricultura ha reduït l’atur en un destacable -26,4%. Respecte el mes d’octubre, els serveis han augmentat en un 0,5% les xifres de l’atur, mentre que la resta de sectors han aconseguit reduir la desocupació.

ATUR PER PROVÍNCIES

En comparació al novembre de 2021, totes les províncies han reduït l’atur entorn a un 10%, excepte Barcelona que ho ha fet en un 3,8%. I respecte el mes anterior, Girona i Tarragona han incrementat l’atur en un 2% ambdues, mentre que Lleida ha reduït l’atur en un 0,8% i Barcelona en un 0,1%.

Atur Novembre

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministerio de Trabajo y economía social.

ATUR PER SEXES

Les dones representen el 57,4% del total de persones sense feina. Respecte fa un any, els homes han reduït l’atur en un -5,8% i les dones en un -5,5%. Respecte el passat mes d’octubre, les variacions  són  d’un 0,4% menys pels homes i d’un 0,2% menys per a les dones.

CONTRACTACIÓ REGISTRADA

El total de nous contractes registrats a Catalunya el mes de novembre és de 219.901, dels quals el 43,4% són de caràcter indefinit. Respecte el novembre de 2021, la contractació indefinida ha augmentat en un 95,4% mentre que la temporal ha caigut en un -46,7%. En comparació al mes d’octubre, s’han signat -13.375 contractes indefinits i -4.247 contractes temporals menys.

Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya considera que:

1.- Quan tan sols una de cada tres persones registrades a l’atur cobra alguna prestació o subsidi, tenim prop de 2 milions de persones al llindar de la pobresa i un increment de preus en l’alimentació del 14% i en els carburants del 18%, és necessari un ampli consens polític per aprovar uns pressupostos que permetin ampliar l’escut social a Catalunya. És inajornable l’increment de l’Índex de Renda de Suficiència a Catalunya i la millora de la cobertura i de la qualitat de la Renda Garantida de Ciutadania que ha d’ajudar a fer front a la crisi de preus a les persones més exposades.

2.- Les dades de l’atur, en clar contrast amb altres comunitats com València o Madrid, subratllen la necessitat de diversificar el model productiu, i de desenvolupar el valor afegit del model turístic que ha de beneficiar-se del consens que s’assoleixi amb els agents socials en un gran pacte de país. El principal referent és el Pacte Nacional per la Indústria que ha de comptar amb una dotació específica als Pressupostos 2023 i ha de gaudir de mecanismes d’avaluació i seguiment que garanteixin la seva qualitat i capacitat de donar estabilitat a l’ocupació i al teixit empresarial.

3.- El recent informe del Banc d’Espanya de l’evolució econòmica i financera de les empreses espanyoles el 21 i fins el tercer trimestre de 2022 ens diu que «els tres primers trimestres de 2022 la facturació de les empreses creixé en termes nominals un 48,7%» respecte al mateix període del 2021 i que «el creixement observat en els tres primers trimestres d’enguany és el més elevat de la sèrie trimestral». Aquests increment dels beneficis, que es donen en paral·lel a la reducció del poder adquisitiu dels salaris i a una reducció del consum de les llars i de la formació bruta de capital, que ja s’està fent explícita, crida l’atenció. No tan sols suposa una injustícia i un greuge a les persones treballadores, sinó que esdevé profundament ineficient des del punt de vista econòmic perquè no fa sinó ofegar la demanda i anticipar l’alentiment de la recuperació.

4.- La taxa d’atur de les persones joves menors de 25 anys, que al tercer trimestre era de gairebé el 30%, reclama de mesures específiques per garantir l’accés a una ocupació de qualitat i a la possibilitat d’emancipar-se. La negociació de l’Estratègia per a l’Ocupació Juvenil de Qualitat al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, ha d’articular també un consens clau per un mercat de treball més inclusiu i que posi en valor l’aportació en termes de capacitat, qualificació i innovació que poden fer les persones joves al nostre teixit productiu. 

Escolta aquí la valoració del Secretari d’Economia i Treball, Ricard Bellera: