Catalunya perd 32.500 llocs de treball i 1.465 milions d’euros per la prolongació de la jornada laboral sense remunerar

CCOO presenta un informe sobre la prolongació no retribuïda de la jornada laboral

CCOO ha presentat avui en roda de premsa a Madrid un informe sobre la prolongació no retribuïda de la jornada laboral, elaborat pel Gabinet Econòmic confederal, on es destaca la dada del que s’estalvien les empreses a Espanya per les hores de treball no retribuïdes i que supera els 11.500 milions d’euros l’any.

En relació amb Catalunya, l’informe mostra que aquesta comunitat concentra el 13 % de les persones que prolonguen la seva jornada laboral a Espanya, el que significa que ho fan 135.189 treballadors i treballadores. Dels 11 milions d’hores de prolongació setmanals que es fan a l’Estat espanyol, a Catalunya es concentra el 12 %, el que significa 1,3 milions d’hores, que representarien la creació de 32.500 llocs de treball.

Si mirem el cost d’aquesta prolongació no remunerada de la jornada de treball, estaríem parlant de 1.465 milions d’euros que s’estalvien les empreses a Catalunya. Aquesta dada és la tercera més important de tot l’Estat, després de Madrid, amb 3.221 milions d’euros, i de València, amb 1.514 milions d’euros.

Dades destacades a escala de l’Estat

Si donem un cop d’ull a les dades més destacades de l’informe, a escala de l’Estat veiem com, el 2018, 1.046.000 treballadors i treballadores van treballar setmanalment més hores de les pactades i declarades, el que significa el 7,6 % de la població assalariada. Això representen 11 milions d’hores setmanals, que generarien la creació de 276.000 llocs de treball a jornada completa a tot l’Estat. A més, d’aquest milió de persones treballadores, un 27 % va fer 10 o més hores no remunerades, un 33 % en va fer entre 5 i 10 hores, i un 40 % va fer menys de 5 hores.

Un 14,4 % del milió de treballadors i treballadores que prolonguen la jornada treballa a la indústria manufacturera (151.000 persones), el 14,3 % ho fa al comerç i la reparació de vehicles (150.000 persones), el 10,3 % a l’hostaleria (108.000 persones) i el 7,5 % a l’educació (79.000 persones).

Però el sector líder en prolongació de jornada sense remunerar és el dels serveis financers i assegurances, amb un 19 % de la plantilla afectada.

Pel que fa al cost laboral anual que s’estalvien les empreses, aquest és de 11.510 milions d’euros l’any. La indústria manufacturera concentra el 15 % del cost laboral, seguida en segon lloc pels serveis financers i les assegurances.

Finalment, si mirem el perfil més habitual de la persona treballadora afectada per aquestes prolongacions de jornada no retribuïdes trobem que un 65 % són homes, un 63 % tenen entre 30 i 49 anys, un 82 % tenen contracte indefinit, un 74 % treballen al sector serveis i un 42 % tenen una ocupació tècnica i professional.

La importància del registre horari

CCOO té en marxa una campanya informativa sobre la nova regulació que obliga les empreses a establir un sistema objectiu, fiable i accessible per registrar la jornada laboral diària que fa cada treballador i treballadora. Aquesta mesura, que és una reivindicació històrica de CCOO, representa un benefici per als treballadors i treballadores, perquè cobraran les hores extres que fins ara no es registraven ni es pagaven. A més, suposarà un increment de cotitzacions a la Seguretat Social que tindrà repercussions en les prestacions futures (atur, pensió de jubilació, etc.) i en les possibilitats per conciliar i respectar el temps de descans necessari per protegir la salut.

Feu clic per veure l’informe complet.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 3 de juliol de 2019