Assolit un acord que permet desconvocar la vaga a La Charcutería Alemana

Aquest acord permetrà normalitzar les relacions laborals a l’empresa

El comitè d’empresa i la direcció de La Charcutería Alemana han assolit finalment un acord, amb la mediació de l’Administració, amb el qual queda desconvocada la vaga prevista del 6 al 10 d’abril. CCOO d’Indústria valora positivament l’acord, ja que permetrà normalitzar les relacions laborals a l’empresa. Un acord que no hauria estat possible sense l’ampli suport de la plantilla a la mobilització convocada pel comitè d’empresa.

Amb aquest acord l’empresa ha retirat l’amonestació imposada a una de les delegades del comitè i els expedients que havia obert a tres dels membres del comitè per acomiadar-los, finalment, han quedat en una amonestació escrita. A més, es compromet a no prendre mesures contra les persones que han secundat la vaga.

També s’ha acordat l’establiment de protocols i de procediments que permetin normalitzar les relacions, l’organització del treball i les condicions laborals, així com la presentació de mesures preventives i l’actualització de l’avaluació de riscos per garantir la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores de l’empresa.