El TSJC deixa vist per sentència la demanda interposada per CCOO i UGT contra la Generalitat per vulnerar els drets a la tutela sindical

La demanda interposada per CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya contra la Generalitat per vulneració de la negociació col·lectiva i la vulneració de la representació sindical ha arribat aquest matí al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquest és l’òrgan al qual pertoca resoldre conflictes generats arran de la vulneració de drets sindicals, tot i que la Generalitat ha intenta dur fins al darrer moment el judici al Contenciós Administratiu, amb l’objectiu d’endarrerir el procés.

La denúncia d’ambdós sindicats se centra en la vulneració de la negociació col•lectiva , la bona fe en la negociació i la vulneració de la representació sindical. Denunciem que l’Administració ha facilitat -quan ho ha fet- als sindicats informació deficient, incomplerta i esbiaixada per tal de dificultar l’acció sindical. Entenem que, a més de condicionar les reunions, la Generalitat ha tingut una clara voluntat de manera continuada d’obstruir la negociació col·lectiva i els drets de les treballadores i els treballadors públics, reduint les reunions de les meses i els òrgans de negociació i participació a un simple tràmit.

UGT i CCOO considerem que aquestes accions s’han dut a terme de forma continuada i organitzada amb una clara intenció de lesionar la tutela sindical i la representació dels treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya.

Considerem que durant la vista, UGT i CCOO hem pogut acreditar i demostrar aquestes accions i actuacions, i la Generalitat s’ha limitat a mantenir les seves al·legacions. Restem ara en espera que el TSJC emeti la sentència corresponent.