Continuem avançant en l’estabilització del personal temporal i en les millores per al personal funcionari i indefinit

En la reunió del grup de treball d’estabilització

En la reunió del grup de treball d’estabilització depenent de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya realitzada ahir 30 de novembre es van tractar diverses i importants qüestions.

Resolució del concurs de mèrits del personal d’administració i tècnic i del personal laboral

Durant la reunió es van publicar les llistes amb les propostes de nomenaments i contractacions de totes les categories, excepte la d’auxiliar de geriatria, que sortiran a partir de Nadal.

Totes les persones que consoliden en el seu cos o categoria, rebran un nomenament provisional en el lloc que ocupen actualment. Les persones que canvien de cos o categoria seran cridades a actes públics de tria a partir de la setmana vinent, de tal manera que el 20 de desembre volen tenir tots les llistes dels nomenaments, que seran provisionals en tots els casos fins a la resolució definitiva del concurs de trasllats que es durà a terme un cop finalitzat el procés d’estabilització i de promoció interna.

Personal exclòs per manca d’acreditació lingüística

En aquest procés han quedat excloses 164 persones per no acreditar el nivell exigit de català i dues pel castellà. Durant la reunió s’ha signat un acord per atorgar un període de nou mesos per acreditar el compliment del requisit, durant el qual podran continuar prestant serveis de manera interina o temporal. La Generalitat es compromet a posar a disposició d’aquestes persones, eines per poder aconseguir l’acreditació, cosa que hauria d’haver fet durant tot el temps que han estat treballant.

Concurs oposició d’estabilització

Pel que fa a la segona fase del procés d’estabilització, pensen publicar la convocatòria sobre el 12 de desembre, situant les proves cap al mes d’abril, però sense concretar la data.

Decret Llei 14/2022

Respecte del Decret llei 14/2022, de 8 de novembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera, està previst que es voti al Parlament de Catalunya al Ple del 23 de desembre.

Com que aquest decret llei conté importants mesures per a la resolució del procés d’estabilització, la carrera professional i la mobilitat del personal funcionari de carrera, i està avalat per un acord de les tres organitzacions sindicals de la Mesa General, fem una crida a la totalitat dels grups parlamentaris per a la seva aprovació.

Personal que no superi el procés d’estabilització

En el cas de les persones que hagin patit l’abús de temporalitat i que no superin el procés d’estabilització, s’ha de concretar la llei, en aplicació de l’Acord sindical del juliol del 2021 amb l’aleshores ministre Iceta.

En aquest grup de treball vam començar a parlar d’aquestes situacions a la reunió anterior, en la qual CCOO vam expressar les nostres línies de treball per a l’aplicació de l’acord: compensació econòmica i acord de continuïtat amb les borses existents o de nova creació.

Les altres organitzacions sindicals van donar les seves opinions i la Generalitat no va entrar a la negociació, esperant la reunió d’avui. A causa dels temes tractats a la reunió, no s’ha entrat en matèria, però sí que s’han posat sobre la taula algunes de les informacions que circulen sobre el tema. 

Ha quedat absolutament clar que qualsevol informació sobre aquesta qüestió no es basa en cap negociació ni en cap posicionament per part de l’Administració, per la qual cosa no tenen cap base real.

Des de CCOO lamentem profundament que algunes persones i organitzacions facin interpretacions sense fonament, ja que únicament generen angoixa sobre les persones que puguin estar afectades.

Convocatòria de Mesa General

CCOO vam demanar formalment la convocatòria d’una Mesa General de negociació per tal d’aplicar les mesures signades per CCOO i UGT amb el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en l’Acord Marc per una Administració del segle XXI. Així mateix, s’han de negociar, tal com correspon abans de l’aprovació dels pressupostos, els increments salarials del personal de la Generalitat de Catalunya per al 2023. Per part de CCOO, exigirem un increment superior al pactat pel nostre sindicat per al conjunt d’administracions públiques d’Espanya, aprofitant la capacitat de negociació del Govern català i per fer realitat les propostes d’ERC al Congrés dels Diputats.

Funció pública ha confirmat aquesta reunió, també per aprovar l’oferta pública d’ocupació ordinària del 2022, tot i que no n’ha fixat una data. Sí que hem acordat tornar a reunir aquest grup de treball el divendres 9 de desembre.