CCOO reclama la negociació de les retribucions en la Taula del Diàleg Social

Davant l’anunci del govern respecte del pagament d’una gratificació al personal sanitari i de residències

Les mesures anunciades pel Govern són insuficients i sense criteris objectius

CCOO lamenta que les decisions del Govern es produeixin de manera unilateral, precipitada, propagandista i sense criteris objectius coneguts.

La pandèmia ha posat en evidència la necessitat de revaloritzar els treballs de cures i els treballs essencials. Aquesta revalorització ha d’incloure:

– Compensacions per als sobreesforços realitzats mesurat amb criteris objectius i per als riscos assumits pel personal. El sobreesforç i el risc no és una qüestió de categories professionals. No s’entén que unes categories cobrin 350, unes altres 900 i d’altres 1.350. Ens sembla discriminatori. S’ha de mesurar amb criteris objectius i sense excloure col·lectius.
– El pagament del deute de les pagues extraordinàries que la Generalitat encara deu a la seva plantilla.
– La reversió de les retallades de salari i de condicions laborals que han patit tots els serveis públics.
– Sobretot ha de definir increments sostinguts de les retribucions i les condicions de treball justes.
– Assegurar prevenció de riscos suficient als llocs de treball.
– Consideració d’accident de treball per a totes les persones contagiades en l’àmbit laboral.
– Dotació d’equipaments, llits i materials en previsió de rebrots.
– Increment de plantilles fins a ràtios equiparables als països europeus.
Aquesta és la posició que CCOO de Catalunya defensa coordinadament per a tots els col·lectius dels serveis essencials amb un sobreesforç i exposició equiparable: personal sanitari i sociosanitari, de residències, personal de neteja, transport sanitari, personal de seguretat, serveis socials…

En tractar-se de qüestions que afecten diferents col·lectius laborals, enquadrats en sistemes de negociació diferents, considerem que s’han de tractar en primera instància en la Taula del Diàleg Social recentment constituïda. El Govern ha creat un àmbit per al diàleg social al qual no està donant cap contingut. Les solucions per a una situació tan greu com la que vivim requereix corresponsabilitat i acord.

CCOO insta el govern a portar la seva proposta a la negociació amb els agents socials perquè sigui substancialment més justa i democràtica.