CCOO hem reclamat el pagament de la totalitat de la paga extra de 2014 pendent

Reunió de la Mesa General de la Funció Pública

REUNIÓ MESA GENERAL   –   29 d’octubre de 2020

Avui s’ha celebrat la primera reunió de la Mesa General de Negociació després de de les vacances. La reunió ha estat telemàtica.

En la reunió CCOO hem reclamat el pagament de la totalitat de la paga extra de 2014 pendent i hem recordat al Govern de la Generalitat que la millor manera de “gratificar” les empleades i els empleats públics per la situació que estem vivint és començar pel pagament de tot el deute pendent.


CCOO
reclamen aquest pagament per al proper mes de gener. I que es faci extensiu a tota la plantilla de la Generalitat, més enllà de l’àmbit d’aquesta Mesa General. També per al personal de l’Administració de justícia, universitats, mossos, empreses públiques… A tothom a qui es degui aquesta paga. Funció Pública no ha volgut assumir cap compromís.

CCOO entenem que el nostre Govern no es pot limitar a traslladar a Catalunya allò que diguin els pressupostos de l’Estat en matèria d’increment salarial i, per tant, hem reclamat que la Generalitat aporti més fons per al seu personal. No hem obtingut resposta més enllà de que ja veurem què diuen els pressupostos generals de l’Estat.

CCOO hem exigit al Govern que les mesures que s’adopten en tema de permisos i drets siguin d’aplicació a tota la plantilla i no n’excloguin col·lectius a conveniència, com passa en l’actualitat. No pot ser, per exemple, que s’omplin la boca parlant de permisos retribuïts per cura de fills (en l’actual situació de pandèmia) i n’excloguin el personal docent i sanitari, per exemple. Això mentre declaren a la premsa que aquestes mesures afecten “el personal de la Generalitat”.

No pot ser que es pressioni treballadores perquè renunciïn a la reducció de jornada per cura de fills. El que cal és tenir les plantilles necessàries per garantir el funcionament dels serveis i que el personal pugui exercir els seus drets.

CCOO exigim l’aplicació homogènia de drets i permisos per a tota la plantilla, alhora que reclamem més diners en contractacions i recursos i menys en propaganda política.

CCOO també hem plantejat en aquesta reunió la necessitat de modificar el decret de teletreball del passat més d’agost, per desfasat i obsolet. La reforma de l’EBEP obliga a una negociació per posar-nos al dia. CCOO entenem, a més, que l’experiència d’aquests mesos ens ha de servir per millorar les condicions del treball no presencial per a totes les treballadores i treballadors, sense excloure cap àmbit, en tots els llocs de treball on sigui possible i garantint el bon funcionament dels serveis públics i l’atenció a la ciutadania. Per descomptat amb totes les garanties en prevenció de riscos i amb els mitjans tècnics a càrrec de l’administració.

En aquest sentit, CCOO hem demanat obrir negociacions per un nou acord de teletreball. Funció Pública no en té cap intenció

CCOO hem denunciat la manca de voluntat del Govern de la Generalitat per resoldre el greu problema de la precarietat de la plantilla. Problema creat per l’Administració després de molts anys sense convocar totes les places vacants, cosa a la qual obliga la legislació. Calen convocatòries de consolidació i estabilització per implementar el compromís de reduir la temporalitat al 8 %.Compromís que va assumir el Govern fa tres anys.

CCOO no hem aconseguit que Funció Pública ens digui quants anys calculen que seran necessaris per arribar a aquest 8 %, al ritme que van les ofertes públiques…

Per cert, en relació amb l’oferta pública 2020 encara pendent, ens han “cantat” les xifres de places i la seva distribució… Esperem a tenir-les per escrit per valorar-les de manera adequada, i per poder-vos informar.

CCOO seguirem reclamant que ens retornin tot allò que ens deuen, l’establiment de millores salarials i de millors condicions de treball per a totes i tots, i que compleixin els compromisos de reducció de la temporalitat.

CCOO no ens cansarem de repetir que per millorar els serveis públics calen recursos, i cal apostar per la millora de les condicions de treball de treballadores i treballadors