CCOO demanem a la Funció pública que plantegi propostes clares i amb garanties per solucionar l’alta temporalitat existent

Es presenta al Parlament una proposició de llei amb l’objectiu de donar estabilitat al personal temporal i interí de la Generalitat

Davant la proposició de llei presentada dilluns al Parlament per donar estabilitat al personal temporal i interí de la Generalitat, CCOO volem manifestar el següent:
– CCOO hem denunciat de manera reiterada l’escandalós índex de precarietat a la Generalitat, la utilització abusiva de personal temporal per realitzar feines permanents a l’Administració i l’absoluta manca de voluntat de la Funció pública i del Govern per resoldre la qüestió.
– Milers de treballadores i treballadors fa anys que estan fent funcionar dia a dia els serveis públics i l’Administració sense haver pogut estabilitzar la seva situació laboral, en la gran majoria de casos per manca d’oportunitat. El gran responsable és el Govern (els successius governs).
– CCOO, de manera reiterada, hem instat la Funció pública a resoldre aquesta situació d’injustícia i hem ofert la nostra col·laboració per donar solució a aquesta situació des de la negociació col·lectiva, amb l’objectiu de l’estabilitat laboral.
– CCOO sempre hem reclamat que els processos d’estabilització han de tenir les màximes garanties. Sempre hem plantejat una línia vermella: la seguretat jurídica de les persones. Per tant, els plans d’estabilització han de ser escrupolosos amb l’acompliment de la legalitat vigent, per no córrer el perill que cap tribunal acabi anul·lant els processos i deixant ningú al carrer.
– A hores d’ara, la legalitat vigent (en això coincideixen la majoria d’experts i la jurisprudència) no dona opcions a trobar solucions fora del sistema de concurs oposició per aconseguir l’estabilitat. Una altra cosa seria posar en risc aquesta seguretat jurídica a què fèiem referència.
– CCOO entenem que el camí adequat no pot ser saltar-se la legalitat vigent. Però la legalitat vigent es modifica per procediments també regulats: la tramitació parlamentària d’una nova legalitat. Aquesta és la funció dels parlaments.
– Fa poc, una moció parlamentària aprovada de manera majoritària instava el Govern a regular la situació de determinat personal interí. Si la proposta no s’ajustava a la legalitat vigent, el que calia era donar-hi cobertura legal.
– CCOO entenem que la proposició de llei presentada aquest dilluns té aquest objectiu, i que, si és aprovada pel ple del Parlament i entra en vigor, obriria la possibilitat de donar estabilitat al personal temporal i interí.
– CCOO hem discutit llargament amb tots els grups parlamentaris sobre precarietat i estabilització. Sempre hem deixat clara la nostra postura, la línia vermella de la seguretat jurídica. Pel que fa als objectius, a més de ser justos, s’ha de trobar la manera d’aconseguir-los amb blindatge suficient per no acabar perjudicant les persones afectades.
– Entenem que amb aquesta proposició de llei la CUP reconeix que la legalitat actual no permet certs plantejaments i, consegüentment, aposta per modificar-la allà on pertoca: en seu parlamentària. Benvinguda sigui.

CCOO sempre donarem la benvinguda a les propostes que busquin objectius justos i comptin amb garanties per obtenir-los. Per això no ens agrada fer brindis al sol ni generar falses expectatives com moltes vegades fan altres, tot i saber que això pot generar incomprensions. És el valor de la coherència.

No es pot jugar amb els desitjos, les necessitats i les esperances de les treballadores i els treballadors. Parlem de persones i dels seus projectes de vida.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 15 de juliol de 2020